Nyheter

Et teknologisk gjennombrudd

Frederic Hauge klippet den røde snora da verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst ble åpnet.
Frederic Hauge klippet den røde snora da verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst ble åpnet.

Publiseringsdato: 24. oktober, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona-stifter Frederic Hauge klippet den røde snora da verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2 fangst ble åpnet mandag denne uka.

Dette er fornuftig bruk av fossil energi og viktig for en rask, grønn omstilling.  ZEG H1-anlegget er et teknologisk gjennombrudd og en stor prestasjon. Bellona er stolte over å ha støttet dette initiativet og ZEG i mange år, sier Frederic Hauge.

Mandag 23. oktober var Bellona-stifteren invitert til Energiparken på Kollsnes for å delta på den offisielle åpningen av verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2 fangst. Hauge hadde æren av å klippe den røde snora som markerte åpningen.

Blått hydrogen

– Bellona er svært glade for at ZEG og H2 Production nå åpner dette anlegget for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst. Hydrogen trengs som energibærer i industri og den delen av transportsektoren som ikke kan elektrifiseres. EU skal selv produsere 10 millioner tonn hydrogen årlig i 2030, og importere like mye. Da er det viktig at hydrogen produseres med så lave utslipp av klimagasser som mulig. Mye av dette kan produseres med norsk gass dersom vi fanger og lagrer CO2-en, slik det er planlagt ved dette anlegget, sier Hauge.

Bellona har lenge jobbet for å legge til rette for hydrogenproduksjon i Norge, blant annet ved å argumentere for fritak for CO2-avgift dersom CO2 fanges og lagres.

– Blått hydrogen fra naturgass med CCS er viktig de kommende årene. Vi trenger all den elektrisitet vi har til direkte elektrifisering, derfor vil blått hydrogen bli viktig for oppskalering av den samlede hydrogenproduksjonen de neste årene, sier Hauge.

Ett tonn hver dag

Produksjonsanlegget, ZEG H1, er lokalisert i nærheten av Northern Lights CO2-lagringsanlegg, og vil produsere omtrent ett tonn hydrogen per dag. Målet er å levere fanget CO2 til permanent lagring under havbunnen. Fra et energiperspektiv har Norge en strategisk posisjon i Europa. ZEG-teknologien gjør det mulig å omdanne norsk gass til rent hydrogen som kan tilbys Europa, og lagre utslippene.

-Dette er ingen power point, dette er industri, sa Frederic Hauge da han besøkte verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2 fangst.

– Et slikt prosjekt som åpnes i dag er ikke mulig uten at fremoverlente selskaper som CCB Energy og H2P tar posisjon og eierskap. Vi er stolte av åstøtte dette initiativet over lang tid og håper teknologien vil nå dets fulle potensial. Anlegget er også et bevis på de synergier og merverdier norske myndigheter skaper ved sine investeringer i Langskip for å etablere en infrastruktur for transport og lagring av CO2, sa Hauge.

En milepæl

Åpningen markerer et historisk øyeblikk for både ZEG og H2P. Reisen for å utvikle ZEG-teknologien har vært lang, med 23 års forskning og utvikling av ledende eksperter, støttet av private investorer og offentlige tilskudd, fra tidligfase til prototyping og pilotering.

– Åpningen av hydrogenanlegget er et stolt øyeblikk for H2P. Dette er det første bevis på industrier med tydelig klimaprofil som kommer som en konsekvens av Northern Lights og Norges satsning på CCS. Sammen med våre eiere har vi jobbet utrettelig for å bidra til etablering av fremtidens produksjon av rent hydrogen og karbonfangst. Dette markerer et viktig skritt mot vårt felles mål om en mer bærekraftig verden, sier Ronny Haufe, administrerende direktør i H2P, i en pressemelding.

Arild Selvig, administrerende direktør i ZEG, understreker betydningen av denne milepælen for ZEG.

– ZEGs oppdrag er å realisere effektiv og ren produksjon av hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst, og tilby teknologi for produksjon av rimelig og bærekraftig hydrogen som kan bidra til global energisikkerhet. ZEG H1-anlegget gjenspeiler vårt engasjement for disse idealene og er et viktig skritt på veien til å bli et kommersielt selskap, sier han.