Nyheter

Kritisk til Enova-tildelinger

Eivind Berstad
Eivind Berstad
Bellona

Publiseringsdato: 16. april, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Enova deler for første gang ut penger til bruk av fanget CO2, noe Bellona mener er helt feil prioritering.

Lagring av CO2 er det absolutt viktigste tiltaket blant Miljødirektoratets anbefalinger for å kutte norske utslipp innen 2035. Utnyttelse – eller bruk- av CO2 – står ikke på lista over anbefalte tiltak, men likevel har Enova tildelt midler til tre prosjekter for bruk av CO2.

–Utnyttelse av CO2 har svak klimanytte og er svært lite energieffektivt. Det er absurd at Enova prioriterer midler til bruk av CO2, sier team-leder for CCS i Bellona Eivind Berstad.

Bellona har tidligere advart om problemer med bruk av CO2.

18. mars tildelte Enova midler til Forstudier Karbonfangst 2030. Der Enova tidligere har stilt krav om at fanget CO2 skal lagres permanent, sidestiller Enova nå alle former for bruk, uavhengig av om det er utnyttelse eller om det er permanent lagring. Bellona jobber for å realisere karbonfangst- og lagring (CCS) for å redusere klimagassutslipp fra norsk industri. En av barrierene er infrastruktur for transport og lagring av CO2.

–Dersom infrastruktur ikke kommer på plass risikerer vi at det utvikles prosjekter for å bruke CO2 til å lage drivstoff, noe som i de fleste tilfeller ikke gir utslippsreduksjon i industri, sier Berstad.

–Tulleprosjekter

–Regjeringa har ikke tatt ansvar for å utvikle norsk infrastruktur for CO2-lagring, og dermed ender man med å gi offentlig støtte til tulleprosjekter. Løsninga på infrastrukturproblemet kan ikke være at virkemiddelapparatet endres for å støtte blindveier og omveier til klimamåla. CO2 må lagres permanent, og rammeverket må holdes fast på det, sier Berstad.

Enova annonserte i 2023 et nytt støtteprogram – «Forstudie karbonfangst 2030», og mottok 18 søknader på totalt over 400 millioner kroner. Bellona forventer flere CCS-søknader fra industrien framover.

–Bellona anbefaler at Enova fortsetter med støtteprogrammer for forstudier og FEED-studier for karbonfangst, men at lagring av CO2 prioriteres over bruk av CO2. Dette er helt nødvendig for at flere CCS-prosjekter kan realiseres og utslipp reduseres i tråd med klimamåla, og da må industrien følge opp og søke støtte, sier Berstad.

Det skal snart inngås en ny fireårig styringsavtale med Enova, og Bellona mener at en ny avtale må instruere Enova om å prioritere lagring av CO2 høyere enn bruk av CO2.

–Det er helt åpenbart av lagring av CO2 har en bedre klimaeffekt og er mer energieffektivt enn bruk av CO2 til drivstoffproduksjon, og derfor bør klima- og miljødepartementet si tydelig til Enova at lagring av CO2 må prioriteres, sier Berstad.