Nyheter

Hemmelige møter på Island

Publiseringsdato: 1. juli, 1998

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Den Islandske stat har hatt hemmelige møter med Daimler Benz og verdens ledende utvikler av PEM brenselceller Ballard om innføring av hydrogenøkonomi på Island.

En delegasjon oppnevnt av den Islandske presidenten har hatt møter med Daimler Benz og verdens ledende utvikler av PEM brenselceller Ballard om innføring av hydrogenøkonomi på Island. Dette bekreftes av Hjalmar Arnason en representant fra det Islandske Alltinget. Møtene fant sted på Island i mai. Partene arbeider nå med en strategi- og tempoplan for å omgjøre Island til et forurensningsfritt samfunn helt basert på fornybar energi med hydrogen og elektrisitet som energibærere. Island kan bli et laboratorie for resten av verden mener flere hydrogeneksperter. Island har store fornybare energiressurser og kan bli en storeksportør av hydrogen. Arnason sier til ”Hydrogen & Fuel Cell Letter” at de i september skal legge fram detaljerte planer for hvordan overgangen skal forløpe innenfor et 15-20 års perspektiv. Island får allerede om ett eller to år hydrogendrevne brenselcellebusser fra Daimler Benz.