Nyheter

Shell tror på hydrogen

Publiseringsdato: 4. februar, 1999

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Shell skal i år opprette et eget selskap som kun skal jobbe med hydrogenteknologi. Dette melder tyske Shell i anledning åpningen av Europas første hydrogenstasjon i Hamburg 12. Januar i år.
Bjørnar Kruse
04/02-1999 12:00Shell oppretter hydrogenselskap

Shell skal i år opprette et eget selskap som kun skal jobbe med hydrogenteknologi.
Dette melder tyske Shell i anledning åpningen av Europas første hydrogenstasjon i
Hamburg 12. Januar i år.

Ifølge ett scenario Shell har laget vil fornybare kilder som vind, sol og vann
utgjøre opptil 50 % av den totale energitilførselen på verdensbasis i år 2050.
Av dette vil halvparten bli benyttet direkte, den andre delen vil omdannes til
hydrogen og ledes fram til forbruker.

–Hydrogen blir den viktigste energibæreren i det 21. århundre, sier
Dr Fritz Vahrenholdt, styremedlem i Tyske Shell. I et intervju med det tyske
magasinet Fokus nr. 47/98 foreslår dessuten Vahrenholt en miljøskatt på fossilt
brensel for å subsidiere introduksjonen av fornybar energi.

Shell hevder at de som et energiselskap må medvirke i utviklingen av
hydrogen teknologi på et tidlig tidspunkt for å sikre seg en ledende posisjon
på området.

Brenselcellebiler med solbasert hydrogen lagret i kullkassetter
Selskapet ser for seg at hydrogen kan bli produsert med energi fra store
solkraftverk i ørkenen og at hydrogenet deretter transporteres til de store
markedene.

Videre tror Shell at lagring av hydrogen i grafittnanofiber kan bli en
hensiktsmessig måte å lagre hydrogen på ombord i biler, og hevder at de arbeider
med denne teknologien og andre lignende lagringsløsninger.

Les Mer:

  • Pressemelding fra Shell: «Shell engasjerer seg i
    hydrogenteknologi» (1998-02-04)
  • German drivers get taste of
    hydrogen (1998-02-08)