Nyheter

Viktig hydrogenmøte i Norge

Publiseringsdato: 4. februar, 1999

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Hvis du ønsker å få inngående kjennskap til noen av de mest spennende feltene innenfor hydrogen og brenselcelleforskning i dag er Trondheim stedet å være i juni.

16-18 juni arrangerer NTNU et hydrogensymposium i Trondheim. Hovedfokus vil bli satt på hydrogenproduksjon, lagring i metallhydrid og karbonmateriale samt bruk av hydrogen i fastpolymer-, fastoksid- og karbonatsmelte brenselceller.

Av forelesninger vil vi spesielt nevne Dr. Nelly M. Rodriguez fra Northeastern University i Boston som skal holde en forelesning kalt ”Storage of Hydrogen in Carbon Nanofibres”. Lagring i karbonmateriale regnes som en svært interessant lagringsteknologi. Nelly M. Rodriguez hevder å ha funnet en teknikk for å lagre nok hydrogen på en liten ”tank” nanofiber som rekker til 8000 km bilkjøring. Hun har også nylig uttalt at hun tror lagringsteknologien vil være kommersielt tilgjengelig om tre år. Rodriguez’ resultater er omdiskuterte, men en rekke andre laboratorier og universiteter som arbeider med lagring av hydrogen i karbonmaterialer har også fått lovende resultater.

Bragi Arnason fra Universitetet på Island skal holde et foredrag kalt : ”Iceland – A Future hydrogen society”. Island kan bli det første landet i verden som bruker hydrogen som en vesentlig faktor i sin energiforsyning. Norsk Hydro, Shell og DaimlerChrysler har nylig startet et samarbeidsselskap på Island som skal jobbe med dette. Et av de første prosjektene kan bli introduksjon av hydrogen som drivstoff for busser i Reykjavik. Det vurderes også andre prosjekter med sikte på fremtidig utprøvning på Island. Island kan komme til fungere som et forsøkslaboratorie for introduksjon av hydrogen som energibærer i resten av verden. Det vil også bli holdt forelesninger med folk fra DaimlerChrysler og Norsk Hydro på dette symposiet.

Dette er bare noen av en rekke interessante foredrag på det som arrangøren karakteriserer som et av de viktigste møtene om alternativ energi i Europa dette året.