Nyheter

Necar 5 snart klar

Publiseringsdato: 16. desember, 1999

Skrevet av: 2309

Necar 5 vil i motsetning til Necar 4 som brukte hydrogen som drivstoff ha en metanolreformer ombord. Reformeren omdanner flytende metanol til en hydrogenrik gass som kan brukes i brensecellestakken. Brenselcellestakken er kraftforsyningseneheten i bilen og omdanner hydrogen til elektrisitet, bilen drives frem med elmotor. Reformeren og brenselcellestakken er innebygd i bilens sandwichbunn og bilen vil derfor ha nøyaktig samme bagasjeplass som en ordinær Mercedes A-Klasse. Brenselcellestakken skal ha en ytelse på 75 kW. Brenselcellestakken er anslagsvis 0,3 x 0, 5 x 1 m og består av brenselceller laget av materialer med lavere kostnader fremstilt på en ny måte tilpasset masseproduksjon for lavere kostnader, noe som er essensielt for en vellykket markedsintroduksjon.

Sjefen for DaimlerChryslers brenselcelleprogram Dr Panik sier til H&FCL at Necar 5 vil være en bil uten kompromisser og er videre opptatt av å sikre høyteknologiske arbeidsplasser til Tyskland for fremtiden. » Tyske selskaper gjorde mye av pionerarbeidet med utviklingen av forbrukselektronikk mens Asiatiske selskaper tok profitten. Dette skal ikke skje med brenselceller til transportsektoren», sier han og legger til at japanske selskaper brukte 850 millioner dollar av egene midler på utvikling av brenselceller i 1999 i tillegg kommer massiv støtte fra Japanske myndigheter. Necar 5 vil ventelig bli vist offentlig om kort tid.