Nyheter

Gratulerer med dagen

Brenselcelledagen var en stor suksess. Her er bilene.
HyWeb

Publiseringsdato: 15. mai, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Markedsføringen av den nye brenselcelleteknologien går stadig nye veier - i Tyskland har brenselcellene nå fått sin egen dag.

Markedsføringen av den nye brenselcelleteknologien går stadig nye veier – i München i Tyskland ble det for første gang arrangert en egen brenselcelledag 8. mai i år. Ved siden av å vise frem 8 forskjellige kjøretøy med brenselceller, hvorav 2 ble vist offentlig for første gang, bød arrangørene på en rekke foredrag av høyt kvalifiserte talere. Blant annet Dr. Fedinand Panik fra DaimlerChrysler og Dr. Erhard Schubert fra Opel/GM. Arrangementet trakk til seg både tyskere og andre europeere, og ble i etterkant beskrevet som svært vellykket.

De 2 nykommerne blant de utstilte brenselcellekjøretøyene var begge busser. Den ene er utviklet gjennom et samarbeid mellom MAN, Siemens og Linde, og er basert på bybussen NL 263 fra MAN Nutzfahrzeuge. Den skal for øvrig tas i bruk i byområdet Erlangen/Nuremberg over sommeren. Den andre bussen er laget av Proton Motor, Magnet Motor og Neoplan. Den er også i første rekke laget med tanke på bruk innen byer og tett bebygde strøk, og er for øvrig basert på N8012 fra Neoplan. Begge prosjektene har mottatt midler fra det bayerske økonomi-, transport- og teknologiministeriet.

Et av de viktigste spørsmålene som ble debattert var de ulike drivstoffstrategiene innen bransjen. Dr. Erhard Schubert fra Opel/General Motors fastholdt at hydrogen produsert fra fornybar energi eller fra dekarbonisert naturgass er det eneste fornuftige valget på lengre sikt. Opel/General Motors avviser dessuten at metanol er et aktuelt alternativ. Dette fordi en utbygging av tilhørende infrastruktur er svært kostbar. Synspunktene ble støttet av den tyske gruppen Transport Energy Strategy, som inkluderer 7 ulike bil- og energiselskaper (BMW, DaimlerChrysler, MAN, VW, Aral, RWE og Shell). Arbeidet deres viser en klar tendens i favør av hydrogen.

Synspunktet til Opel/General Motors deles desverre ikke av hele bransjen. Dr Ferdinand Panik, som blant annet leder arbeidet med brenselceller i DaimlerChrysler gjentok deres strategi – metanol til privatbilismen og hydrogen til større stasjonære kjøretøy som busser. Selskapet har selvsagt ikke avskrevet hydrogen i sammenheng med mindre kjøretøy, og arbeider parallelt med denne løsningen. I følge Dr. Panik er ikke bensin lenger et aktuelt drivstoff i brenselcellesammenheng, en slik løsning er både kostbar og svært komplisert.

Under arrangementet ble det også presenterte enkelte nye demonstrasjonsprosjekter. Blant annet DaimlerChrysler sine planer om å utplassere 30 Citaro brenselcellebusser i europeiske byer i løpet av 2002. Denne saken er allerede omtalt under Bellonas nettsider.