Nyheter

Mikrobrenselcellene er underveis

Slik fungerer en brenselcelle

Publiseringsdato: 8. mai, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Snart kan du kjøpe mobiltelefoner og bærbare datamaskiner drevet av brenselceller.

Forskerne som arbeider med å utvikle ny brenselcelleteknologi gjør stadig nye fremskritt. Nå har ansatte ved Case Western Reserve University i USA klart å utvikle en brenselcelle på størrelse med et blyantviskelær.

En slik brenselcelle er særlig godt egnet til bruk innen mobilt elektronisk utstyr som mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. Energitettheten er nemlig langt høyere enn for tradisjonelle batterier, selv dersom vekten og volumet til drivstoffet inkluderes. I følge Robert Savinell, direktør ved Ernest B. Yeager Center for Electrochemical Science og dekanus ved Case School of Engineering, er særlig ønsket om å stadig lage mindre elektroniske produkter en av de viktigste drivkreftene for utviklingen.

Drivstoffet til den nye prototypen er hydrogen, som lagres under lavt trykk i et metallhydrid. Det arbeides imidlertid også med å utvikle en metanoldrevet versjon av mikrobrenselcellen. Det skyldes at metanol har høyere lagringskapasitet for energi. En slik brenselcelle avgir imidlertid drivhusgassen CO2 til atmosfæren siden metanol først og fremst produseres av naturgass.