Nyheter

Hydrogen hele veien til California

Publiseringsdato: 12. juli, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Et to års langt demonstrasjonsprosjekt av brenselcellebusser i Canada er nå avsluttet med suksess.

Ballard Power system, en av verdens ledende utviklere av brenselceller har i samarbeid med busselskapet Translink nylig avsluttet et to års demonstrasjonsprosjekt med tre brenselcellebusser drevet med hydrogen. I denne perioden har bussene kjørt over 67 000 km og mer enn 110 000 mennesker i Canada har kjørt med bussene som ikke har sluppet ut annet enn ren vanndamp fra eksosrøret.

Prosjektet har vært svært vellykket og Ballards neste bussprosjekt blir nå i California der planen er å levere 25 busser i løpet av de neste to årene til busselskapene SunLine og Alameda-Contra Costa Transit District begge basert i California. Disse bussene vil inngå i et storstilt samarbeidsprosjekt mellom en rekke ledende bilprodusenter, oljeselskaper og brenselcelleprodusenter med navnet California Fuel Cell Partnership. Samarbeidsprosjektet inkluderer også uttesting av brenselcellebiler med hydrogen som drivstoff. Bussene vil offisielt bli levert av et selskap som kalles XCELLSIS, en allianse mellom DaimlerChrysler, Ford Motor Company og Ballard Power Systems.

Brenselcellebusser og biler vil bli kommersielt tilgjengelig fra 2002 – 4 og regnes av mange som fremtidens «bilmotor». En slik motor med hydrogen som drivstoff er lydsvak og har ingen andre utslipp enn rent vann.