Nyheter

Første båt med brenselceller

Publiseringsdato: 11. august, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Hydra - verdens første brenselcelledrevne passasjerbåt - ble nylig presentert i Tyskland.

19. juni ble verdens første brenselcelledrevne passasjerbåt lansert i Bonn, Tyskland. Den lille kanalbåten Hydra er utviklet i samarbeid mellom ZeMar Ltd., GmbH og TTIB.

Hydra er laget for maksimalt 22 passasjerer, og skal settes i drift som turistbåt i området rundt Bonn. Den er for øvrig 12 meter lang, veier 4 tonn og er utstyrt med en 7,5 kW brenselcelle. Topphastigheten er beskjedne 6 knop.

Båtens alkaliske brenselcelle er utviklet at ZeTek, moderorganisasjonen til ZeMar. ZeTek står for øvrig også bak Zevco som arbeider med brenselcelledrevne biler. Til nå har de presentert en brenselcelledreven londondrosje og en liten brenselcelledreven lastebil. Lastebilen er allerede kommersielt tilgjengelig, og kalles «the Westminster Van» etter det første solgte eksemplaret. Drosjen var på besøk i Oslo tidligere i år, og ble demonstrert under et arrangement i samarbeid mellom Norsk Hydrogenforum, NAF, Oslo Energi og Bellona.

ZeTek er nå i ferd med å etablere en produksjonsfabrikk for alkaliske brenselceller i Köln, Tyskland. Den skal ferdigstilles i løpet av året, og får i første omgang kapasitet til å produsere brenselceller tilsvarende 5 MW årlig. ZeTek er imidlertid ikke det eneste firmaet som bygger produksjonsanlegg for tiden. Flere andre – blant annet Ballard Power Inc. og DCH Technology Inc. – er også i ferd med å etablere slike. Ballard skal åpne sin Canadiske fabrikk i oktober, og planlegger allerede å bygge en ny fabrikk for produksjon av større volum i 2002. DCH Technology skal bygge fabrikk i Wisconsin, USA.

I motsetning til ZeTek, som arbeider med alkaliske brenselceller, har både Ballard og DCH technology satset på PEM. Det er denne brenselcellen som vil bli å finne i de fleste bilene, og det arbeides også med å utvikle PEM-baserte maritime produkter. Alkaliske brenselceller virker ikke å være i stand til å konkurrere hverken med tanke på driftssikkerhet eller effekttetthet, og kan også få problemer prismessig. Bellona vil likevel fremheve det positive i å utvikle ulike teknologiske løsninger. De ulike brenselcellene kan være egnet for forskjellige applikasjoner, og det skal ikke utelukkes at det kan finnes nisjemarked hvor alkaliske brenselceller passer best.
>