Nyheter

Hydrogen på vingene

Publiseringsdato: 2. august, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

DaimlerChrysler Aerospace Airbus startet nylig ett nytt europeisk prosjekt med sikte på å utvikle hydrogendrevne jetfly. Målet er å starte serieproduksjon i løpet av den kommende tiårsperioden.

DaimlerChrysler Aerospace Airbus (DASA) børstet nylig støv av planene om å utvikle hydrogendrevne jetfly. Denne gangen har selskapet fått med seg flere andre europeiske samarbeidspartnere. I alt deltar 33 forskjellige industribedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter fra 11 europeiske land. Prosjektet støttes av EU-kommisjonen gjennom det femte rammeprogrammet, men deltaljene rundt finansieringen er ikke kjent.


I første omgang har DASA startet et toårig forstudie og en systemanalyse rettet mot fly drevet av flytende hydrogen. Akkurat som tidligere er de døpt «Cryoplanes». Studiet skal kartlegge de ulike aspektene ved hydrogen som drivstoff innen luftfart, blant annet sikkerhet og virkning på miljøet, samt muligheten for å gjennomføre prosjektet.


Hydrogen forventes først og fremst å bidra til å senke miljøbelastningen fra luftfartssektoren. Siden hydrogen dessuten veier langt mindre enn flyparafin, drivstoffet som brukes per i dag, kan Cryoplane frakte flere passasjerer. Dette kan få svært gunstige konsekvenser for økonomien til flyselskapene.


Det er omtrent ett år siden DASA avsluttet forrige demonstrasjonsprosjekt. Den gang var det meningen å konvertere en Airbus til flytende hydrogen, men prosjektet ble stanset på grunn av uforholdsmessig høye kostnader. I steden for ble det overført til et DO 328, et mindre passasjerfly, men til tross for reduserte utgifter ble det aldri utviklet noe ferdig produkt.


I henhold til de nye planene skal partene starte helt på nytt. Ved siden av å undersøke fly av alle størrelser skal ulike infrastrukturelle behov kartlegges. Målet for den kommende tiårs perioden er å utvikle og starte serieproduksjon av fly med flytende hydrogen som drivstoff.