Nyheter

Stuart Energy vil gi deg hydrogen

Publiseringsdato: 31. august, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

I løpet av noen få augustdager inngikk canadiske Stuart Energy to viktige avtaler. Selskapet utvikler utstyr til å fylle hydrogen på bilen.

Om få år skal hydrogenbilen serieproduseres og tilbys på markedet. Innen den tid er det en rekke relaterte produkter som også må være ferdigutviklede. Det canadiske selskapet Stuart Energy Systems Corporations utvikler anlegg til å fylle hydrogen på den kommende generasjonen biler.


22. august annonserte Stuart Energy og Cheung Kong Infrastructure Limited (CKI) fra Hong Kong at de har dannet et felles forretningsforetagende. Målet er å kunne tilby utstyr og service i forbindelse med etableringen av en hydrogeninfrastruktur i AustralAsia. De to selskapene er enige om å kanalisere all sin kommersielle aktivitet innen hydrogen og brenselceller i AurstalAsia gjennom det nye foretagende, Stuart CKI Corporation. Stuart Energy kontrollerer 60 % og CKI 40 %.


24. august ble ett nytt prøveprosjekt mellom Stuart Energy og Ford Motor Company offentliggjort. I løpet av den kommende 2-årsperioden skal Ford teste og evaluere de nye fyllingsanleggene deres. I henhold til planene skal de motta de første enhetene allerede i år. Erfaringene fra prosjektet skal føre til at det utvikles bedre utstyr. Første gang de to selskapene samarbeidet innen området var i 1995 da Stuart Energy ble kontaktet av Ford for å bistå i evalueringen av infrastruktur basert på hydrogen. (Kilde: HyWeb)