Nyheter

HYFORUM 2000

Publiseringsdato: 11. september, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Når kan vi erstatte dagens energikilder med hydrogen? Dette er det viktigste diskusjonstemaet på den internasjonale konferansen HYFORUM 2000, som arrangeres i München 11. - 15. September.

11. – 15. september samles internasjonale eksperter innen vitenskap, politikk, industri og økonomi i München for å diskutere hydrogen som energibærer. De sentrale spørsmålene er:


1. Hva slags energiteknologi er nødvendig for å erstatte kull og olje med hydrogen?2. Hvilke følger får dette for energi- og transportrettet industri, og hvor høye blir de påfølgende kostnadene?


3. Hvordan kan fremtidig bærekraftig energi realiseres politisk, og hva betyr dette for den internasjonale handelen?


De ulike temaene skal drøftes i et globalt perspektiv. Dette er den hittil største konferansen innen området. På deltakerlisten finnes navn som Romano Prodi, Gerhard Schröder og Edmond Stoiber, det vil si EU-kommisjonens president, Tysklands forbundskansler og Bayerns ministerpresident. Bellona er selvfølgelig også til stede, og ser med spenning frem til resultatene av konferansen.