Nyheter

Velg rett ved første forsøk

BMW 750HL:verdens første serieproduserte hydrogenbil (foto: BMW)

Publiseringsdato: 21. september, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

BMW har allerede demonstrert den første serieproduserte hydrogenbilen. Likevel anser flere industriselskap metanol for å være det beste drivstoffet til brenselcellebilen. Det er fristende å spørre om de har glemt hvorfor teknologien utvikles.

6 selskaper fra den internasjonale olje- og bilindustrien skal sammen evaluere hvordan metanol skal fremstå som det foretrukne drivstoffet til brenselcellebilen. De skal blant annet redegjøres for spørsmål i tilknytning til helse, sikkerhet, miljø og infrastruktur. Ved siden av norske Statoil deltar BASF, BP, DaimlerChrysler, Methanex og XCELLSIS. De forskjellige selskapene har ulik kommersiell interesse av samarbeidet. Statoil, Methanex og BP produserer metanol, mens BASF, DaimlerChrysler og XCELLSIS arbeider med henholdsvis katalysatorteknologi, produksjon av kjøretøyet og brenselcellen.

Initiativet til gruppen kan ses i sammenheng med diskusjonen som pågår blant aktørene som utvikler brenselcellebilen. Til tross for at den skal serieproduseres allerede innen 4 år er det ennå ikke avgjort hvilket drivstoff den skal bruke. Det finnes flere alternativ, men nullutslippsbilen kan kun realiseres dersom vi velger hydrogen. Karbonholdige drivstoff, som metanol og bensin, fører nødvendigvis til fortsatte utslipp av drivhusgassen CO2. Metanol, på folkemunne kjent som tresprit, er dessuten svært giftig, og har forårsaket en rekke dødsfall. Fra et økonomisk synspunkt er det heller ingen god løsning. Det finnes ingen infrastruktur for distribusjon av metanol, og en slik investering er svært kostbar, særlig med tanke på at metanol aldri ses på som annet enn en mellomløsning på veien til hydrogenalderen.

Usikkerheten rundt drivstoffvalget skyldes først og fremst at det gjenstår noe arbeid for å optimalisere hydrogentanken til bilen. BMW har imidlertid allerede lansert en serieprodusert hydrogenbil. Den er ikke utstyrt med brenselceller, men forbrenner hydrogen i en vanlig motor. Rekkevidden er 350 km, og utgiftene til drivstoff er omtrent som for en vanlig bil. Sikkerhetstestene har vært svært omfattende, og resultatene er gode. Med andre ord, BMW har uten tvil demonstrert at teknologien er tilstrekkelig moden til å ta hydrogen i bruk som drivstoff allerede i dag.

Bellona finner derfor initiativ i retning metanol og andre karbonholdige drivstoff som uheldige og lite nødvendige. Vi har en unik mulighet til å bestemme oss for å ta i bruk kjøretøy som ikke forurenser, og dermed løse miljøproblemene i tilknytning til transportsektoren. Det er tross alt derfor brenselcellebilen utvikles.