Nyheter

Transportplan uten visjoner

Publiseringsdato: 4. oktober, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Fredag 29. september ble Nasjonale transportplan 2002 - 2011 lagt frem. Miljømessig sett er den skremmende fri for visjoner. Når skal vi få hydrogenbilen på veien i Norge?

— «Dette er en dag vi vil minnes, og til våre barnebarn vil vi si: jeg var der», sa Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, da en av de første europeiske hydrogenbilene besøkte Norge 25. mai. Ministeren uttrykte stor tro på hydrogen og brenselceller, og gav uttrykk for hvor viktig det er at vi i Norge tar slike løsninger i bruk straks de er tilgjengelige. Det vil si innen 5 år.


Fredag 29. september presenterte Samferdselsdepartementet Norsk transportplan 2002 – 2011. Den skal legge føringer for norske transportstrategiske vurderinger i den kommende 10-års perioden. Det ble særlig lagt vekt på trafikksikkerhet og næringslivets behov for effektiv transport. Med andre ord, vi opplever nok en gang at miljø kommer i annen rekke.


Ikke med et eneste ord peker transportplanen på hvordan det skal stimuleres til satsing på hydrogen som drivstoff i Norge. Tvert i mot må det nesten kunne sies. På side 27 står det «El-biler basert på energi fra brenselceller ligger noe lengre fram i tid, men vil kunne bli et fullverdig alternativ til konvensjonelt drevne kjøretøy». Bellona forventet seg en langt mere ambisiøs holdning. Det serieproduseres tross alt allerede hydrogendrevne biler (BMW). Det er heller ingen av de store bilprodusentene som har gått bort fra løftene om å serieprodusere brenselcelledrevne hydrogenbusser fra 2002 og -biler fra 2004. Det er til og med flere initiativ i retning av å serieprodusere hydrogendrevne fly i løpet av transportplanens virkeperiode, og det arbeides også med slike ferjer og skip.


Istedenfor å sette fokus på miljøvennlige drivstoff foreslås det økt satsing på naturgass, blant annet som drivstoff til busser og ferjer. Det er vanskelig å forstå hvorfor. Slik utviklingen fremstår i dag representerer naturgass ett dyrt sidespor det arbeides lite med internasjonalt. En overgang fra diesel til naturgass representerer kun minimale utslippsreduksjoner. Imidlertid er det fare for at slik satsing kan bidra til å trekke fokus bort fra der det bør være, det vil si bort fra miljøvennlige løsninger som dem hydrogen representerer.


Ærlig talt, vi hadde forventet visjoner og vi hadde ventet strategier. Hvorfor ikke vedta lignende regelverk som det vi finner i California og flere andre amerikanske stater. Der krever myndighetene at hver 25. bil som selges fra og med 2003 skal være en nullutslippsvariant. For, Samferdselsminister, det var vel ikke bare tomt prat?