Nyheter

Tyskland går for hydrogen som drivstoff

Publiseringsdato: 2. januar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

En arbeidsgruppe bestående av tyske myndigheter, bilfabrikanter og noen energileverandører, satt seg ned for å se på hvilket drivstoff Tyskland skal satse på fremover. Foreløpig konklusjon er hydrogen.

Arbeidsgruppen som går under navnet TES (The Transport Energy Strategy) består av bilfabrikantene BMW, DaimlerChrysler, MAN og VW, energileverandørene Aral, RWE og Shell samt tyske myndigheter.
Mandatet til gruppen var å finne frem til ett eller to drivstoff for fremtiden ut fra miljø-, teknikk- og økonomihensyn. I følge HyWeb har man foreløpig kommet frem til at hydrogen er totalt sett det beste drivstoffet å satse på.

Videre fremover vil man utarbeide en strategi for hvordan hydrogen skal fases inn. Man har et mål om en markedsandel for hydrogen som drivstoff til veitrafikk, på 2.5% før 2010 og 15% før 2020. Med tanke på hvor lang tid det tar å skifte ut bilparken, er dette en relativt offensiv satsning.

I følge Automotive Enviroment Analyst konkluderer en nylig publisert undersøkelse fra USA, med det samme som TES. I undersøkelsen ble 44 eksperter spurt om hva de mente var det beste drivstoffet for fremtiden.