Nyheter

Hydrogeneventyr uten Norge

Publiseringsdato: 26. mars, 2001

DaimlerChrysler har undertegnet kontrakter med en rekke transportoperatører om salg av 30 hydrogenbusser. Norge som kan bli storleverandør av hydrogen fremover, fikk ikke være med.

30 busser solgt i Europa

De 30 bussene er langt fra de første hydogenbussene som går i trafikk i verden. Imidlertid er det aldri solgt så mange på en gang får. Bussene vil få status som prøveflåte for DaimlerChrysler som er produsent.

Bussene er solgt til operatører i Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Porto, Stockholm, Stuttgart og Reykjavik. StorOslo Lokaltrafikk var lenge med i konkuransen, men fikk problemer med finansieringen og havnet derfor så vidt utenfor gruppen. De gir imidlertid ikke opp og vil fortsette arbeidet med å skaffe forurensings- og støyfrie busser.

Utviklingen av hydrogenbilene går for full fart. Norske myndigheter forbereder denne fremtiden med å frita elbiler for alle avgifter. Dette er et viktig virkemiddel fordi all ny teknologi i en overgangsfase vil være dyrere enn konvensjonell. De fleste hydrogenbilene vil være elbiler, men uten batterienes lave kapasitet og lange ladetid.

Foreløpig vil mangelen på et nettverk av fyllestasjoner være et hinder for innfasing av hydrogenbiler, men dette er et problem som er overkommelig å løse.