Nyheter

Høringsfrist omkull

Publiseringsdato: 27. april, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Bellona har fått medhold i at høringsfristen på konsekvensutredningen av planene om nye 30 år med kulldrift på Svalbard må forlenges. Dermed vil saken neppe kunne behandles i Stortinget før til høsten.

Sysselmannen på Svalbard hadde opprinnelig fastsatt høringsfristen til 4. mai. Dette er nå omgjort av Miljøverndepartementet som har forlenget fristen til 18. mai. Forlengelsen innebærer at Stortinget ikke vil rekke å behandle spørsmålet om permanent drift i kullgruva Svea Nord før til høsten. Dermed ser Store Norskes Spitsbergen Kulkompanis håp om ekspressbehandling av saken i Stortingets vårsesjon ut til å være falt omkull.

Det var Miljøverndepartementet som i sin tid bestemte at saken skulle behandles i samsvar med plan- og bygningsloven, selv om loven ikke gjelder for Svalbard. Samtidig ble det fastsatt en høringsfrist på konsekvensutredningen på 6 uker.

I Bellonas anmodning om forlengelse av høringsfristen er det blant annet vist til at forskriften om konsekvensutredninger normalt krever en frist på minst åtte uker. Til tross for dette uttalte Miljøvernsjef hos Sysselmannen Carl Erik Kilander til Svalbardposten 6. april at det «ikke vil bli aktuelt å forlenge høringsfristen». Men nå har altså departementet grepet inn og sørget for at høringsfristen formelt sett blir i samsvar med de åtte ukene forskriften krever.

– Vi er selvsagt fornøyd med forlengelsen, sier Bellona-jurist Jon Gauslaa. Men det dreier seg tross alt om fortsatt kulldrift på Svalbard i ytterligere 30 år, samtidig som høringsdokumentene utgjør om lag 1000 sider av heller medioker kvalitet. Derfor skulle det egentlig bare mangle at høringsfristen ble forlenget, sier Gauslaa.