Nyheter

«Anker» utsatt høringsfrist

Publiseringsdato: 2. mai, 2001

Skrevet av: Jon Gauslaa

Store Norske anker Miljøverndepartementets forlengelse av høringsfristen for Svea Nord. Selskapet frykter at forlengelsen vil føre til usikkerhet blant selskapets ansatte og forretningsforbindelser.

I brev til Regjeringen 27. april 2001, signert administrerende direktør Robert Hermansen, «anker» Store Norske Spitsbergen Kulkompani forlengelsen av høringsfristen for konsekvensutredningen for Svea Nord. Store Norske frykter at forlengelsen kan føre til at «avgjørelsen om permanent kulldrift kan bli utsatt», og at dette «vil føre til usikkerhet blant selskapets ansatte, kunder, bankforbindelser og andre forretningsforbindelser.»


Det vises også til at konsekvensutredningen ifølge ikke navngitte fagfolk er «den mest omfattende og fyldestgjørende et norsk industriselskap har gjennomført». Hovedgrunnen til at man er kommet skjevt ut, er ifølge Store Norske at Miljøverndepartementet høsten 2000 brukte over tre måneder, og ikke de forutsatte to ukene, på å uttale seg om utkastet til selskapets program for konsekvensutrendingen.


Frykter ikke Hermansen

– Jeg kan vanskelig tenke meg at Hermansens anke vil bli imøtekommet, sier Bellonas Einar Håndlykken. Som selskapet selv påpeker er konsekvensutredningen svært omfattende og derfor har vi behov for en grundig gjennomgang før vi avgir høringsuttalelse. Vi fikk vite om forlengelsen fredag kveld og har naturligvis innrettet oss etter det, sier Håndlykken, og legger til at det vil være tilnærmet ny rekord i vingling om Regjeringen nå skulle gå tilbake på det departementet har fastsatt.


Utsettelsen av høringsfristen er en såkalt prosessledende avgjørelse, som verken kan påklages eller påankes. To ukers utsettelse av høringsfristen vil trolig medføre at Stortinget ikke rekker å behandle saken før sommerferien. Samtidig innebærer høstens valg at mange nye stortingsrepresentanter må sette seg inn i saken. Dermed ser den ekspressbehandlingen av saken som Store Norske øyensynlig har satset på, ut til å bli kullkastet.