Nyheter

Trakk anke

Publiseringsdato: 7. mai, 2001

Skrevet av: Jon Gauslaa

Store Norske har trukket anken mot Miljøverndepartementets utsettelse av høringsfristen for Svea Nord. Grunnen er at selskapet likevel ser ut til å finne "greie løsninger" på sin finansielle situasjon.

Etter at Miljøverndepartementet 27. april utsatte høringsfristen for Bellona fra seks til åtte uker, anmodet Store Norske Spitsbergen Kulkompani regjeringen om å omgjøre departementets avgjørelse og gå tilbake til den opprinnelige høringsfristen (4. mai). Samtidig ble Bellona anmodet om å trekke sitt krav om forlenget frist.– Det var aldri aktuelt å etterkomme anmodningen fra Store Norske, sier Einar Håndlykken i Bellona. Dette er en så viktig klimapolitisk sak at en høringsfrist på åtte uker er minimum. Dessuten følger det av forskrift om konsekvensutredninger, som departementet har bestemt at skal gjelde i denne saken, at høringsfristen er minimum åtte uker.


Likviditetsvansker

Bakgrunnen for anken, som nå altså er trukket, var frykt for at forsinkelsen ville skape vansker for Store Norskes likviditet. Men nå har selskapet funnet «greie løsninger» på sin finansielle situasjon, sier administrerende direktør Robert Hermansen til NTB.


Saken vil neppe bli behandlet i Stortinget før sommerferien, slik Store Norske hadde lagt opp til. Etter valget vil mange nye stortingsrepresentanter måtte sette seg inn i saken, og dens utfall er dermed mer åpent enn tidligere.


I helgen vedtok riktignok Høyres landsmøte å gå inn for fortsatt kulldrift på Svalbard, men forutsetningen er at virksomheten kan drives uten statsstøtte, uttalte partiets energi- og miljøpolitiske talsmann, Jan Tore Sanner til Dagbladet søndag. Store Norske selv håper at dette skal være mulig fra 2003, men så sent som sist fredag måtte næringsminister Grete Knudsen love selskapet 75 millioner kroner ekstra for at det skal kunne opprettholde driften ut året.