Nyheter

Mer knøl om køl

Publiseringsdato: 29. juni, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Nok en gang har Jebsen Management og Store Norske tabbet seg ut i forsøket på å søke Sysselmannen om tillatelse til kullseiling gjennom Akselsundet på Svalbard.

Bellona påpekte i brev til Sysselmannen 20. juni i år flere indre motsetninger i Store Norskes søknad om tillatelse til å bruke 75.000-tonnere gjennom Akselsundet på Svalbard. I det seilingsreglementet som var vedlagt søknaden het det ett sted at taubåt skulle bli gjort fast forut og akterut, og et annet sted at taubåten bare skal være i stand til å bli gjort fast om nødvendig.

Nå er en lignende tabbe begått igjen. I siste versjon av det planlagte seilingsreglementet heter det i punkt 5) at "Both Inbound and outbond one tug connected aft in center and vessel speed to be abt 6 knots when passing Akselsundet. The second tug not to be connected but to follow the vessel at a safe distance." Med andre ord skal taubåt settes fast akterut, mens den andre skal følge etter ("follow") skipet på trygg avstand.

Ifølge punkt 12) skal derimot "(…)the tug(s) shall take up the position astern and forward of the ship during the passage of Akselsundet, either to starboard or to port depending on the wind direction." Her står det altså at en av taubåtene skal ta posisjon bak og den andre foran skipet, ikke at begge skal ligge bak skipet, hvorav en satt fast og en i beredskap, slik det heter i punkt 5). Dermed har Jebsen og Store Norske nok en gang sendt avgårde et seilingsreglement hvor det ikke er klart hvordan taubåtene skal brukes. Om søkerne selv vet dette er vel etterhvert også ganske uvisst, ni dager før den første seilasen med 75.000-tonnere er planlagt gjennomført.

Bellona har i flere brev til Sysselmannen bedt om at det ikke gis tillatelse til kullseiling med 75.000-tonnere gjennom Akselsundet. Om Sysselmannen likevel velger å gi en slik tillatelse har Bellona krevd at det brukes langt bedre taubåter enn hva det legges opp til fra søkernes side og profesjonell los. Etter å ha måttet presisere innholdet av søknaden et par ganger i uka den siste tiden, er det kanskje ikke rart at Store Norske og Jebsen Management begynner å gå surr i hvilke sikkerhetstiltak en faktisk har tenkt å sette i verk. Om Bellonas forslag om bruk av profesjonell los og godkjente eskortetaubåter hadde blitt valgt fra starten av, kunne nok Store Norske og Jebsen spart mer enn miljøet…