Nyheter

SNSKs søknad om bruk av Panmax-skip i Akselsundet

Publiseringsdato: 29. juni, 2001

 

Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

29/06-2001

SNSKs søknad om bruk av Panmax-skip i Akselsundet

Bellona har i dag fra Sysselmannen mottatt nok en versjon av seilingsreglementet for Store Norske og Jebsen Managements planlagte bruk av 75.000-tonnere gjennom Akselsundet på Svalbard.

Bellona påpekte i brev til Sysselmannen 20. juni i år flere indre motsetninger i Store Norskes søknad om tillatelse til å bruke 75.000-tonnere gjennom Akselsundet. I samme seilingsreglement het det ett sted at taubåt skulle bli gjort fast forut og akterut, og et annet sted at taubåt bare skal være i stand til å bli gjort fast om nødvendig.

Nå virker det som om en lignende tabbe er begått igjen. I den versjonen av seilingsreglementet Bellona mottok i dag heter det i punkt 5): «Both inbound and outbound one tug connected aft in center and vessel speed to be abt 6 knots when passing Akselsundet. The second tug not to be connected but to follow the vessel at a safe distance.» Den ene taubåten skal altså settes fast akterut («connected aft»), mens den andre skal følge etter skipet («follow the vessel») på trygg avstand.

I punkt 12) heter det at «… the tug(s) shall take up the position astern and forward of the ship during the passage of Akselsundet, either to starboard or to port depending on the wind direction.» Ifølge dette skal den ene taubåten ta posisjon bak («astern») og den andre foran («forward»), ikke at begge taubåtene skal ligge bak skipet, hvorav en satt fast og en i beredskap, slik det heter i punkt 5). Nok en gang har dermed Jebsen og Store Norske oversendt et seilingsreglement hvor det er uklart hvordan taubåtene skal brukes. Om søkerne selv har dette klart for seg er fortsatt uvisst.

Etter seilingsplanen til Store Norske skal den første seilasen med 75.000-tonnere skje 8. juli i år. Bellona konstaterer at det ni dager før dette ikke foreligger noen klar og utvetydig redegjørelse for bruken av taubåtene i forbindelse med kullseilingene gjennom Akselsundet. Dette gir Sysselmannen et dårlig beslutningsgrunnlag, ved at det er uklart hva selskapene faktisk har søkt om. Det gjør ikke saken bedre at det nå er liten tid til å rydde opp i de foreliggende uklarhetene i seilingsreglementet, og dessuten knapt er tid til å behandle søknaden på en forsvarlig måte.

Bellona vil på bakgrunn av det overstående likevel anmode om at seilingsreglementet blir presisert, og om å få oversendt også den siste og forhåpentligvis endelige versjonen av reglementet når det foreligger. Vi vil samtidig understreke viktigheten av at Sysselmannen kvalitetssikrer reglementet før eventuelle tillatelser gis.

 

Med vennlig hilsen

____________________
Einar Håndlykken

____________________
Jon Gauslaa