Nyheter

Kullmedalje til Norge

Publiseringsdato: 17. august, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Denne uka starter Store Norske full drift av Svea Nord på Svalbard, etter å ha drevet undersøkelsesdrift siden 1999. - Jeg kjenner ingen kullgruver i verden som har blitt drevet mer effektivt, sier administrerende direktør i Store Norske, Robert Hermansen.

– Verdensrekord i effektiv kulldrift på Svalbard:

Gjennom revidert budsjett 1999 fikk Store Norske tillatelse til å starte opp prøvedrift i Svea Nord, for å undersøke om kullforekomsten var egnet for permanent drift uten statsstøtte. Siden den gang har selskapet investert for omlag 500 millioner kroner i Svea Nord, det meste finansiert av staten.


Effektivt

De 500 millionene har gått til innkjøp av moderne kullbrytingsteknologi og til utbygging av infrastrukturen i gruva. Denne uka går kullselskapet i gang med ordinær produksjon i Svea. Etter å ha finjustert longwall-maskinen i flere uker, settes det moderne kullgruveutstyret i ordinær produksjon denne uka.


Selv om den viktigste produksjonsmaskinen tas i bruk først nå, har Store Norske de to foregående årene likevel hentet ut store mengder kull under utbyggingen av infrastrukturen i Svea Nord. Fram til nå har Store Norske bygget transport-tunneller for blant annet kull og ventilasjon gruva, før longwallmaskineriet kan gå løs på selve kullforekomsten i Svea Nord. I denne prosessen har Store Norske bygget flere titalls kilometer tunneller, og hentet ut store mengder kull. I 2000 så mye som 1,9 millioner tonn. Dette er langt mer enn de 1,2 millioner tonnene selskapet hevder at vil bli den årlige produksjonen dersom Stortinget åpner for permanent drift. Til tross for at longwall-maskinen ikke har vært installert har selskapet altså likevel produsert kull i rekordmengder. Og i rekordtempo.


-Jeg kjenner ingen kullgruver i verden som har blitt drevet mer effektivt, sier gruve-direktør Hermansen.


Den potensielle kullproduksjonen ved full drift har Store Norske ikke oppgitt i konsekvensutredningen. Men da Bellona besøkte Svea Nord tidlig i august 2001, ble det opplyst at teknologien som brukes i gruva kan produsere så mye som 600 000 tonn kull i måneden.


For ordens skyld bør det kanskje gjøres oppmerksom på at til tross for hundrevis av millioner kroner investert og full drift av Svea Nord fra denne uka av; spørsmålet om permanent drift i Svea Nord er verken behandlet i storting eller regjering.