Nyheter

Rundkjøringer til målet

Tidligere i år ble brenselcellebilen Anne levert til Hermes. Bilen går vanligvis i Hamburg der selskapet har en hydrogenfyllestasjon. Bildet er tatt under EVS i Berlin.
Bjørnar Kruse/Bellona

Publiseringsdato: 26. oktober, 2001

Skrevet av: Bjørnar Kruse

DaimlerChrysler (DC), selskapet bak Mercedes, vil starte salg av brenselcellebiler i 2004. I flere år har DC sagt at de første bilene med brenselceller vil bruke metanol som råstoff for hydrogen og ha en reformer (les: dyr boks) ombord som omgjør metanolen til en hydrogenrik gass.
På EVS - 18 i Berlin, gikk DC for første gang ut offisielt og sa at de første bilene vil ha rent hydrogen som drivstoff og ikke metanol. Det betyr at disse bilene vil ha nullutslipp fra eksosrøret.

DaimlerChryslers representanter har siden presentasjonen av prototypen Necar 3 i 1997 forsøkt å promotere metanol som et overgangs drivstoff til hydrogen. Med hydrogen på tanken får man ingen andre utslipp enn vann. Hydrogen kan fremstilles fra fornybar energi. Med metanol som er et karbonholdig drivstoff får man forurensende utslipp av CO2 og andre skadelige eksosgasser. I tillegg er metanol (tresprit) svært giftig.


Bellona har gått sterkt imot ideen om å bruke metanol og mener dette vil være en forurensende og kostbar mellomløsning som innebærer at man først må bygge en ny infrastruktur for metanol og så senere en til for hydrogen. En infrastruktur for hydrogen vil være en endelig løsning. DC har møtt svært liten velvilje for metanolbrenselcellebiler andre steder enn hos metanolprodusenter slik som Statoil og Methanex. I tillegg har DC møtt store tekniske problemer ved bruk av metanolfremstilt hydrogen eller direkte metanol i brenselceller. Urenheter i hydrogenet fra metanolen ødelegger brenselcellene og effektiviteten har vært lav.


Under elbil, hybrid og brenselcellebil utstillingen EVS 18 i Berlin 20- 24 oktober i år kastet DC for første gang kortene og bekrefter det informerte kilder i lengre tid har hevdet: De første brenselcelle bilene DC lanserer i Japan, USA og Europa i 2004 vil bruke hydrogen som drivstoff. Hydrogenet vil trolig bli lagret i trykktanker. Planen er så å introdusere metanolbiler i 2007 eller senere. Men det ultimate drivstoffet er hydrogen i følge DC. Man skal altså først bruke hydrogen som et overgangsdrivstoff til overgangsdrivstoffet metanol før man går over til hydrogen!?

Bellona fikk prøvekjøre to av DC’s hydrogendrevene brenselcellebiler NECAR 2 fra 1996 og Sprinteren Anne som ble levert i 2001 til distribusjonsselskapet Hermes. Bilene gikk svært bra.