Nyheter

Batterier og brenselceller i symbiose

Publiseringsdato: 1. november, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Electric Vehicle Symposium som er blitt avholdt i Berlin, ga en pekepinn på hvilken vei bilprodusentene går for å redusere utslippene fra personbilene. Biler med flere drivverk, hybridene, er i vinden.

Mange ulike hybridløsningerHybrider. En kryssing av flere ulike teknologer. Hittil har man vært nokså oppdatert om man kunne skille parallellhybrider fra seriehybrider. Fremover kommer adskillige andre varianter under tilsvarende mange navn. I tillegg kommer også hybridbiler uten forbrenningsmotor.


For hybridene kommer på bred front skal vi tro trendene fra Electric Vehicle Symposium nr 18 som nylig er avsluttet i Berlin. For miljøet er dette gode nyheter. Som oftest. For en hybrid kan være alt fra miljømessig de beste bilene til de litt gode.


Hybrid er for de fleste ensbetydende med Toyota Prius som er den første hybridbilen med kommersiell gjennomslagskraft Norge. Prius har både forbrenningsmotor, elmotor og batterier. De samvirker på ulike sett, alt etter hva bilen skal gjøre. Summert gir dette lavere drivstofforbruk og lavere utslipp.


Nå er imidlertid flere hybridløsninger på trappene. Toyota har laget et system med forbrenningsmotor, batterier og to elmotorer; en for forhjulene og en for bakhjulene. De kaller denne for THS-C. Toyota har også utviklet en «mild hybrid». Her tar batteriene opp energi ved motorbremsing og gir den fra seg under akselrasjon.


En hel annen type hybrid er elbiler med rekkeviddeforlenger (range extender). Enkelt forklart er dette en elbil med et bensinaggregat som startes når batteriene er tomme. I praksis vil bensinmotoren brukes sjelden fordi man i praksis nesten aldri kjører lenger enn batterienes kapasitet. Løsningen gir derfor samlet sett lave utslipp. Renault Kangoo kommer til snart til Norge med dette systemet.


I tillegg viste Ford, Peugoet, Fiat, Volkswagen frem hybrider på utstillingen. Honda har én salgsklar, mens Daihatsu prøver å få en ut på veien i 2003. Trolig er også andre på vei.


Ulike hybrider gir ulike utslippsforbedringerHybridene er som sagt miljøeffektive i ulik grad og det er ikke gitt at en hybridbil er det beste valget man kan gjøre. Skal man sammenlikne hybrider, bensin- og dieselbiler, er man nødt til å se på utslippene for hver enkelt bil. CO2-utslippene skal nå oppgis ved all bilreklame, mens de andre utslippene får man vite ved å spørre forhandler.


Også hybride nullutslippsløsningerFremtiden er de såkalte nullutslippsbilene. Til denne gruppen hører elbilene og hydrogenbilene. Også her er hybridteknologi gjort sitt innpass. Disse bilene får energi via brenselceller, fra batterier og ultrakondensatorer. Dette gir en løsning som er mest mulig energieffektiv. I tillegg gir det mulighet for å redusere prisen ytterligere i en introduksjonsfase. Toyota har i sin siste hydrogenbil valgt en hydridløsning a la Prius. Også Peugoet har valgt en hybridløsning, men her har brenselcellene en underordnet betydning.


Det har lange vært en diskusjon om batteribiler og brenselcellerbiler vil eksistere side om side, eller om elbilen må gi tapt. Nå ser det ut til at batterier og brenselceller vil eksistere side om side i samme bil, til felles nytte. I alle fall frem til prisen på brenselceller blir lav.