Nyheter

Stortinget blåser i kull

Publiseringsdato: 6. desember, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Bellona har i lengre tid jobbet for at fornybar energi skal erstatte forurensende kullkraft i Longyearbyen. Nå har Stortinget gått inn for det samme.

Gjennomslag for Bellona:

Stortingets utenrikskomite vedtok denne uka enstemmig en omlegging av energiforsyningen i Longyearbyen til fornybar energi, og ber regjeringen utrede muligheten for dette. I dag forsynes Longyearbyen med strøm og varme fra Norges eneste kullkraftverk, bygget tidlig på 80-tallet. Kullkraftverket slipper årlig ut 80 000 tonn av klimagassen CO2, hvilket tilsvarer utslippene fra omlag 25 000 biler. I tillegg kommer blant annet utslipp av svoveldioksid og tungmetaller.

Bare fornybart
Stortingets vedtak kommer etter at Svalbard Samfunnsdrift (SSD) i februar 2001 søkte om 178 millioner kroner i statlige tilskudd til ny-investeringer og oppgradering av energiforsyningen i Longyearbyen. Her ble det blant annet lagt opp til innkjøp av et nytt diesel reservekraftanlegg, oppgradering av kullkraftverket og omlag 90 millioner kroner til investeringer i fjernvarmenettet. Stortinget ber nå imidlertid om at det inntil resultatene fra utredningen om mulighetene for fornybar energi foreligger, «kun bør gjøres investeringer i energisystemet i Longyearbyen som vil ha en rolle i et framtidig fornybart energisystem.» Dermed ber Stortinget om at alle planer om investeringer i fossil energiforsyning i Longyearbyen stanses. Men Stortinget fastslår at «Longyearbyens fjernvarmenett uansett vil ha en sentral plass i et framtidig fornybart energisystem, og at investeringer i dette derfor ikke bør utsettes i påvente av annet.» Det bevilges 5 millioner kroner til å komme igang arbeidet.

Gjennomslag for Bellona
Stortingets vedtak innebærer fullt gjennomslag for Bellona, som i lengre tid har jobbet for at fornybar energi skal overta energiforsyningen til Longyearbyen. En skisse til hvordan et fornybart energisystem for Longyearbyen kan se ut – og veien dit, er blant annet utarbeidet. Stortingets vedtak om å utsette investeringer i fossil energi i Longyearbyen skjer også som et resultat av anbefalinger fra Bellona.