Nyheter

Svensk miljøhus med brenselceller

Slik vil "glashuset" se ut når det er ferdig til sommeren. Brenselcellesystemet vil bli installert i tredje etasje.

Publiseringsdato: 20. mars, 2002

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Svenskene satser mye på fornybar energi og hydrogen. Et miljøhus som er under oppføring vil ta i bruk hydrogen fra sol og avfall i brenselceller til el og varme.

Hammarby var tidligere et industri og havneområde i Stockholm. Nå forvandles det til en ny bydel, Hammarby Sjøstad. De første innbyggerne flyttet inn i desember i fjor og ferdig fullt utbygd vil bydelen ha boliger og arbeidsplasser for 30 000 mennesker. Et av målene med bydelsutviklingen ha vært å gjøre den så miljøvennlig og selvforsynt som mulig. For å få til dette stiller man en rekke krav til boliger og infrastruktur men for å få en miljøvennlig bydel er man også avhengig av at beboerne og brukerene av bydelen er miljøbevisste og oppfører seg deretter. Derfor bygger man nå et Miljøinformasjonsenter for brukerne av bydelen og Stockholm by. Gjennom utstillinger,undervisning og demonstrasjon av teknologi ønsker man å promotere miljøvennlige løsninger for energi, vannhåndtering, avfall og transport.
Senteret som uoffisielt kalles «glashuset» forsynes med energi fra sol og biomasse. En 4 kW PEM brenselcellestakk vil produsere el og varme når solen ikke skinner.
Brenselcellestakken blir av H Power, en Canadisk brenselcelleutvikler som nylig startet salg av brenselceller. Birka Energi og ABB vil være ansvarlige for å sette opp systemet. Hydrogenet til brenselcelletakken blir produsert ved vannelektrolyse med overskuddsenergi fra solcellepanelene på huset. En annen kilde til hydrogen vil være biogass fra lokalt avfall. Biogassen blir reformert til hydrogen med en reformer før den blir matet inn i brenselcellene og produserer varme og el. Glashuset vil bli åpnet offisielt 4 juni og vil være en del av boligutstillingen BoStad 02.