Nyheter

Slik ser en hydrogenstasjon ut

Powertech

Publiseringsdato: 29. desember, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Det bygges stadig flere fyllestasjoner for hydrogen etterhvert som det blir stadig flere forsøk rundt i verden. Artikkelen viser et knippe bilder for å gi deg inntrykk av hvordan det kan bli seende ut.

Denne canadiske fyllestasjonen kan levere til de nye 700 bars trykktankene som man tester ut nå. De vil gi ca 80 km lenger rekkevidde ved samme volum, enn 350 barstankene som begynner å etablere seg som en standard. Hydrogenet leveres av en elektrolysør og lagres ved hele 850 bar for å kunne tillate en rask fylling.


Stasjonen er en del av programmet Compressed Hydrogen Infrastructure Program eller CH2IP. Programmet skal demonstrere teknikk, økonomi og sikkerhet knyttet til slike stasjoner.

29d892a10d17efa3fb0ef6707f03b05f.jpeg Photo: Air Products

Las Vegas

Denne stasjonen henter hydrogenet fra desentral naturgass og vil derfor ha CO2-utslipp. Dette skal være verdens første fyllestasjon som både leverer hydrogen til biler og strøm til nettet. Stasjonen skal demonstrere hydrogen som et sikker og rent drivstoff.


En kuriositet er at stasjonen også kan levere hytan (en blanding av hydrogen og naturgass til bruk i forbrenningsmotor).

California

c8a0b2f8922933e0b0c0f793411a1bf3.jpeg Photo: Stuart Energy

Stasjonen er lokalisert i Richmond. Hydrogenet leveres av en elektrolysør. Stasjonen er en satelittstasjon for California Fuel Cell Partnership som er lokalisert i Sacramento med egen stasjon. Vi ser her det første tegn til et nettverk. Stasjonene ligger med ca 110 km avstand. Det er den samme avstanden som Bellona har skissert i et første nettverk i Norge.

Berlin

434aaddddace3010d4cd79142b950fb6.jpeg Photo: DWV

I oktober åpnet den første fyllestasjonen i Berlin. Stasjonen leverer både trykksatt og flytende hydrogen. Hydrogenet lages i en elektrolysør og lagres i trykktanker på 250 bar eller en 18 kubikkmeter tank med flytende hydrogen.


I dag produserer stasjonen kun 1 m3 per time, men dette skal økes til 100 m3 innen 2004. Det er også et informasjonssenter knyttet til stasjonen. Man planlegger man å bygge en stasjon til allerede neste summer.
For en oversikt over flere fyllestasjoner gå til h2cars.de (HyWeb).