Nyheter

Hydrogensuksess i Europaparlamentet

Publiseringsdato: 20. mars, 2003

Skrevet av: Bellona Europa

Bellonas workshop i Europaparlamentet er nettopp avsluttet. --En knallsuksess. Oppmøtet var langt over forventing, sier Frederic Hauge i en kommentar.

Bellonas workshop om hydrogen i EU-parlamentet

Sammen med parlamentsmedlem Claude Turmes arrangerte Bellona i dag en workshop om hydrogen i Europaparlamentet. Hensikten var å gi parlamentsmedlemmer og deres assistenter en innføring i det Bellona ser på som en realistisk vei til hydrogensamfunnet. I tillegg var andre miljøorganisasjoner invitert for å få deres tanker og spørsmål omkring hydrogen og CO2-deponering.

e3306515a479d9b730ac11ecf776cc89.jpeg

Uvanlig bred deltagelse fra Kommisjonen
Bredt oppmøte var det også fra Kommisjonen. Representanter fra fire direktorater i Kommisjonen deltok; næring, miljø, forskning og transport og energi. Forskningsdirektoratet (DG Resarch) stilte med direktøren som er ansvarlig for forsningsprogrammet på hydrogen, noe som indikerer at workshopen var høyt prioritert.

–Det er uvanlig at så mange parlamentsmedlemmer deltar på en slik konferanse, sier Bellonas Paal Frisvold. –Kommisjonens deltagelse var uvanlig bred. Vi har skapt en dialog mellom stakeholdere som vanligvis ikke snakker sammen. Det er første gang parlamentsmedlemmer, representater fra Kommisjonen og NGOer sammen diskuterer problemstillinger rundt hydrogensamfunnet.

Videre dialog
Møtet ble innledet av Turmes fra partiet De Grønne. Deretter skisserte Bellona en vei til hydrogensamfunnet som går gjennom CO2-deponering. Diskusjonen etterpå var livlig og konstruktiv.

–Vi har fått mange synspunkter å arbeide videre med, sa Bellonas Frederic Hauge i sitt avslutningsinnlegg. Han oppfordret alle deltagerne om å videreformidle spørsmål og informasjon. Bellona ønsker å opprettholde den gode dialogen som er etablert.

–En meget konstruktiv dag. Flere vil nok ha dette seminaret i bakhodet en god stund fremover, kommenterte Hauge umiddelbart etter at møtet ble avsluttet. Flere av deltagerne valgte å takke ja til å fortsette diskusjonen over en middag senere i kveld.