Nyheter

Nå er Steensnæs hydrogen-optimist

Olje- og energiminister Einar Steensnæs.
Jan Larsen / OED

Publiseringsdato: 14. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

I følge Teknisk ukeblad skal olje- og energiminister Einar Steensnæs ha uttalt at hydrogensamfunnet vil komme mye raskere enn mange tror. Han ser imidlertid en begrensing i antall fyllestasjoner. Dette problemet hjelper gjerne Bellona til med å løse.

I følge Teknisk Ukeblad skal olje- og energiministeren ha uttalt at hydrogensamfunnet vil komme mye raskere enn mange tror og at han ønsker å ta spranget inn i hydrogensamfunnet. Uttalelsene skal ha kommet på et møte i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) onsdag.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs tror det er mulig å ta et kvantesprang til hydrogen i transportsektoren allerede før 2010, ifølge journalisten. – Innen 2010 vil vi se en park av hydrogenbiler, det kan skje før den tid også. Begrensningen vil ligge i antall fyllestasjoner for hydrogen, skal ministeren ha uttalt.

Bellona diskuterer gjerne løsninger på fyllestasjonsproblemet
Bellona er enig med statsråden om at en av de vanskeligste hinderne er oppbygging av et nettverk av fyllestasjoner. Det er et problem at ingen vil kjøpe hydrogenbiler før man har et nett av stasjoner, samtidig som ingen vil bygge fyllestasjoner før det finnes kunder. Bellona har en skisse til løsning og diskuterer gjerne denne med Steensnes.

Bellonas forslag går ut på å bygge opp et fond til å hjelpe til å bygge ut de første stasjonene. Vi ønsker å benytte under 10% av CO2-avgiften bilistene betaler. I dag benyttes ikke denne avgiften til å redusere problemet den har fått sitt navn fra, men går inn i staskassen på linje med bensin- og dieselavgiftene. Fordelene med et fond er mange, blant annet forutsigbarhet og risikominimering.

I følge Teknisk Ukeblad samarbeider nå departementene for å etablere et hydrogenprogram. Regjeringen ønsker å støtte forskning og utvikling rundt produksjon og bruk av hydrogen og legge til rette for at norske forskere samarbeider med ledende miljøer i USA og Europa, i følge journalisten.