Nyheter

Ønsker videre dialog

Publiseringsdato: 28. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Frederic Hauge rundet av Bellonas workshop i Europaparlamentet forrige torsdag med å takke for alle innspill og invitere til videre dialog. Bellonas Paal Frisvold mente man hadde klart å lage en arena for en åpen debatt for ulike EU-institusjoner.

– Like mye som vi ønsker å gi dere en innføring i hva vi tenker, ønsker vi å få deres innspill, motforestillinger og få til en god meningsutveksling, sa Frederic Hauge i sitt innledningsforedrag til workshopen Bellona arrangerte i Eurpoaparlamentet forrige torsdag i samarbeid med parlamentsmedlem Claude Turmes.

Han fikk det som han ønsket. Etter Bellonas presentasjon av sin arbeidsteori for hvordan kunne skaffe nok ren hydrogen til transportsektoren de første tiårene, var det satt av god tid til spørsmål og diskusjon. Og diskusjon ble det. Med deltagere fra fire direktorater i Kommisjonen, tre ulike partier i Europa-parlamentet og tre NGO’er fikk man belyst arbeidsteorien fra mange ulike vinkler. Særlig opptatt var deltagerne av om CO2 vil holde seg i lagrene i tilstrekkelig lang tid og om CO2-deponering vil forsinke innføringen av fornybare energikilder. Videre var det mange som mente at biomasse var en kilde til hydrogen som burde studeres nærmere.

Fornøyde deltagere
Mange deltagere har i ettertid uttrykt at de var meget fornøyd med arrangementet. En representant fra Kommisjonen sa at Bellona er en organisasjon med god kunnskap om hydrogen. Han hadde tidligere lagt merke til Bellonas arbeid i prosessen med EUs sjette rammeprogram for forskning.

Bellonas EU-ekspert Paal Frisvold var også fornøyd etter workshopen. – Vanligvis er det en rivalisering mellom ulike partiinteresser og nasjonale interesser. Videre er det også en kamp mellom de ulike institusjonene i EU. Vi laget en arena der de ulike institusjoner kunne i en uformell setting og diskutere spørsmålene før den politiske posisjoneringen hadde blitt for sterk. På denne workshopen kunne de komme med spørsmålene i en ufarlig sammenheng og derfor være med åpne og søkende.

I sitt avslutningsinnlegg takket Frederic Hauge for alle innspill i debatten som hadde vært under møtet. Flere av spørsmålene som var kommet opp tok Bellona med seg hjem for å forfølge dem videre. Hauge mente det var viktig å komme sammen på møter som dette for å fritt kunne diskutere ideer. – På denne måten bidrar man til å finne veier som kan føre oss helt frem til et renere miljø, rundet han av.