Nyheter

Regjeringen satser på hydrogen

En av Bellonas to hydrogenbiler.

Publiseringsdato: 26. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

--En milepæl for Bellona sier Frederic Hauge om Gassmeldingen. Endelig ser det ut til at det vi har kjempet for så lenge er i ferd med å bli nasjonal politikk.

Stortingets energi- og miljøkomite sin innstilling om innenlands bruk av naturgass, den såkalte Gassmeldingen, blir torsdag behandlet i Stortinget. Innstillingen er et forlik mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti, og en seier for Bellonas energiarbeid.

Arbeidet over i en ny fase
Innstillingen går inn for en tung satsing på hydrogen, og vil opprette et bredt sammensatt hydrogenutvalg. Dette utvalget skal jobbe med å utvikle hydrogen som energibærer og verdiskaper, og skal legge fram en innstilling senest våren 2004. Komiteen ber også Regjeringen bidra til at prosjektet ”Grønn Hydrogen” på Notodden blir videreført.

–Forliket er en seier for Bellonas arbeid med hydrogenteknologi. Dette har vi jobbet med siden 7. mai 1997, og endelig har vi fått med oss politikerne, sier Frederic Hauge.

Med denne innstillingen viser regjeringen at de skjønner at hydrogen kommer nå, og viser vilje til å ta ansvar. Frederic Hauge sier videre at:

–Nå kan vi ta steget over i en ny fase med implementering og kommersialisering.

Full aksept for Bellonas dissens
I fjor leverte Bellona en kraftig dissens til gassutvalget. Bellonas Siri Engesæth satt som medlem av utvalget, men måtte ta dissens da hun ikke kunne stå inne for utvalgets konklusjoner. Gassmeldingen viser nå med all mulig tydelighet en aksept for denne. Bellona tok til motmæle da det så ut som det gikk mot en satsing på naturgass, og mente det ikke er økonomisk forsvarlig å bygge ut en naturgassinfrastruktur siden utviklingen av hydrogenteknologi har kommet så langt.

I dissensen sto det bl.a.:

”Hydrogen vil komme, og for å kunne være med som premissleverandør for utviklingen bør Norge engasjere seg nå. Det handler om å ta vare på egne ressurser, være med på å skape og påvirke utviklingen og å skaffe seg en god posisjon.”

Nå går altså Stortinget inn for at bruk av naturgass blir skjøvet ut i tid, ved at løsninger omkring dette skal utredes ytterligere, samtidig som det satses stort på hydrogen.

Gassmeldingen går også inn for å innføre pliktige grønne sertifikater. Dette vil si at all omsatt elektrisitet skal bestå av en viss andel ny fornybar energi, og at dette dokumenteres gjennom utstedelse (og omsetning) av såkalte grønne sertifikater. Dette er en ordning Bellona lenge har jobbet for å innføre, sammen med aktører i næringslivet. Bellona Web har tidligere skrevet om vedtaket, og at dette er en seier for Bellonas arbeidsmetodikk.