Nyheter

Island: hydrogenfyllestasjon åpnes i dag

Grjothals Hydrogen Station i Reykjavik
Íslensk NýOrka ehf

Publiseringsdato: 24. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Islands industri- og handelsminister Valgerður Sverrisdóttir åpner i dag den norskbyggede hydrogenfyllestasjonen Grjothals Hydrogen Station i Reykjavik.

Fyllestasjonen er bygd i Norge av Norsk Hydro Electrolysers AS og ble sendt til Island med båt fra Fredrikstad i begynnelsen av mars. Fra Norge deltar politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Alfred Bjørlo på den offisielle åpningen. Åpningen av fyllestasjonen er den første i en serie av EU-støttede prosjekter for bruk av brenselceller og Hydrogen i transportsektoren.

Tre bybusser
Stasjonen skal i første omgang betjene tre Citaro bybusser, levert av DaimlerChrysler, med Hydrogen brenselceller. Bussene kommer på plass i august i år og skal settes inn i vanlig rutetrafikk i september. Etter planen skal bussene gå i regulær rutetrafikk i to år. DaimlerChrysler vil på åpningen av stasjonen vise frem en av sine Sprinter modeller med brenselceller for å vise det mest moderne innen Hydrogen bilteknologi. Denne bilen vil bli den aller første hydrogenbilen som kjører på islandske veier.

Hydrogenkonferanse
Rammen rundt åpningen er konferansen ”Making Hydrogen Available to the Public” arrangert av Islandic New Energy Ltd (INE) som er et samarbeidsprosjekt initiert av den Islandske regjeringen, og dannet av det islandske holdingselskapet VisitOrka hf, Shell Hydrogen, Norsk Hydro og DaimlerChrysler. INE har som mål å at Island skal bli den første hyrdrogenbaserte økonomien i verden, og ser på åpningen av stasjonen som et første skritt på veien til dette. Målet med konferansen er å evaluere scenarier med Hydrogen som drivstoff, og danne grunnlaget for å oppnå allmenn aksept av teknologien.

Om stasjonen
Stasjonen som er levert av Norsk Hydro og skal driftes av Shell, er knyttet til Rekjarviks elektrisitetsnett og vannforsyningsnett. Elektrolysøren har en kapasitet på å produsere 60 Nm3 Hydrogen pr time, og er beregnet å ha et elektrisitetsforbruk på 4,8kWh/Nm3. Elektrolysøren virker under trykk og produserer hydrogenet ved ca 15 bar, videre går hydrogenet gjennom en kompressor som frakter gassen til lagringstankene. I disse ståltankene blir hydrogenet lagret ved 440 bars trykk. Selve fylle-delen er utstyrt med kraftige klemmer for å hindre lekkasje av Hydrogen ved fylling.

EU prosjekt
Gjennom sitt femte rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og prøveaktiviteter støtter EU to programmer innen miljøvennlig transport. ECTOS (Ecological City TranspOrt System) – som står bak hydrogenstasjonen på Island, og CUTE (Clean Urban Transport for Europe). CUTE prosjektet skal teste tre Citaro brenselcelle busser i hver av ni byer i Europa – (Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Madrid, Oporto, Stockholm, Stuttgart). I alle byene vil det bli bygget hydrogenfyllestasjoner, og prosjektene går parallelt slik at men hele tiden kan utveksle erfaringer og kunnskap underveis. Forskjellen mellom de to prosjektene er at i ECTOS blir fyllestasjonen bygget i tilknytning til en allerede eksisterende bensinstasjon, og det skal gjøres samfunnsøkonomiske- og miljøstudier i programmet. CUTE fokuserer primært på den teknologiske siden, og vil også teste ut å overføre teknologi for naturgass til Hydrogen. ECTOS prosjektet har også en høyere lokal påvirkning siden de tre brenselcellebussene utgjør 4% av den totale bussflåten i Reykjavik. Totalt går EU inn med 18,5 millioner euro i CUTE og ECTOS. Prosjektene samarbeider tett og har gått sammen om å danne the Fuel-Cell-Bus-Club.