Nyheter

– A cool solution to a hot topic

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 17. juni, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

vitset miljøkommissær Margot Wallström, før hun oppsummerte EUs viktige konferanse om hydrogen. Den vil kunne bli stående som det politiske startskuddet for hydrogen i Europa de neste årene.

Den viktige konferansen «The hydrogen economy – A bridge to sustainable energy» er nettopp avsluttet i EU og vil kunne bli stående som startskuddet for det politisk arbeidet rundt hydrogen i Europa de neste årene. Med fremleggelsen av Høynivågruppens rapport har debatten fått et godt utgangspunkt.

Wallström som oppsummerte konferansen, påpekte at Kyotoavtalen er bare begynnelsen på arbeidet verden står overfor med tanke på å redusere utslippene av klimagasser. Utslippene må ned 70% for å komme i mål. Hun mente hydrogen kunne være en viktig brikke i dette arbeidet.

En stor diskusjon i Europa er hvordan hydrogen skal produseres. Uten en ren produksjon hjelper det lite med en ren energibærer. Wallström påpekte at fornybar produksjon er målet for EU, men at hun ikke ville plukke én teknologi som kan være en bro dit. Hun mente det er åpent for mange veier, blant annet CO2-håndtering.

10% hydrogenbiler
Toyotas Norihiko Nakamura sa under konferansen at det japanske samferdselsdepartementet har gjort et forsiktig anslag om at det vil være 50.000 brenselcellebiler i Japan i 2010 og 5 millioner i 2020. Dette vil i såfall være en tidel av den Japanske bilparken. Det betyr at en meget stor andel av nybilsalget i 2020 vil være brenselcellebiler.

EU har selv et arbeidsmål som sier at 5% av drivstoffet som omsettes til veibruk i 2020, skal være hydrogen. Blant annet siden brenselcellebilene er mer effektive enn vanlige biler, vil dette gi en andel som i Japan og dermed også et salg på flere millioner biler hvert år i 2020. I tillegg kommer andre land i verden som for eksempel USA som satser stort på hydrogen.