Nyheter

Hva sa de?

<a href= http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/hydrogen_summary_report.pdf> Les Høynivågruppens rapport</a>

Publiseringsdato: 25. juni, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Det var de færreste forunt å kunne får være til stedet på det den viktige presentasjonen av EUs høynivågruppe for hydrogen sin rapport. Nå kan man imidlertid lese hva som ble sagt i Brussel.

16. og 17. juni gikk konferansen «The hydrogen economy – a bridge to sustainable energy» av stabelen i Brussel. Bakgrunnen for konferansen var at EUs høynivågruppe for hydrogen la frem sin ferske rapport.

Denne konferansen kan regnes som det politiske startskuddet for løpet mot hydrogensamfunnet i EU. Med fremleggelsen av rapporten har debatten som skal komme fått et godt utgangspunkt.

Det er et meget begrenset antall representanter fra europeiske regjeringer, industri, næringsliv og forskningsmiljøer som ble. Bellona var en av svært få europeiske miljøorganisasjoner som fikk delta.

Nå er imidlertid foredragene lagt ut på EU-kommisjonens sider. Man kan nå lese både foredragene og det skriftlige materiale som ble laget til konferansen.