Nyheter

Hvordan tilnærmer EU seg en hydrogen-økonomi?

Publiseringsdato: 17. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Konferansen "The hydrogen economy - A bridge to sustainable energy" er i dag inne i sin andre dag, og det vil bli holdt parallelle sesjoner som går mer i dybden på ulike aspekter ved framvoksten av et hydrogen-samfunn.

EUs høynivåkonferanse:

Under sin åpningstale i går advarte Europakommisjonens president Romano Prodi mot å fortsette med dagens forbruksmønster av energi. — Å forbruke energi på den måten vi gjør, er ikke et bærekraftig forbruk sa Prodi, og satte tonen for den politiske holdningen som preger konferansen.

Mens gårsdagen ble brukt til å demonstrere politisk støtte og ulike politiske tilnærminger til en hydrogen-økonomi, samt en presentasjon av Høynivågruppens rapport, blir dagens program mer rettet mot forskning og industri.

Hvilke barrierer står i veien?
Dagens første sesjon vil gå gjennom viktige teknologiske barrierer som kan stå i veien for hydrogen og brenselceller, samt presentere pågående forskningsprogram. Framtidige behov for forskningsområder vil også bli kartlagt. Denne sesjonen blir fulgt opp av en workshop hvor man skal diskutere anbefalingene Høynivågruppens rapport har til strategiske forskningsprogram, foreslåtte initiativer og prioriteringer. Parallelt går en sesjon om hvordan man skal skape en ramme for anvendelses-strategi ved se på demonstrasjons-prosjekter. Bl.a. vil hydrogen-buss prosjektet CUTE bli presentert. Hvilke nøkkelspørsmål som må løses for å utvikle en Europeisk hydrogen-politikk blir også diskutert.

En ny industriell revolusjon
I ettermiddag blir det i plenum holdt innlegg om bilindustriens tilnærming til bruken av hydrogen og brenselceller, der representanter for bilindustrien både i USA, Japan og Tyskland vil sitte i panelet.

Konferansen blir oppsummert av Miljøkommissær Margot Wallström som vil legge fram Kommisjonens synspunkter på miljøaspektene av en hydrogen-økonomi, med spesiell vekt på klimaendringer. Hun vil også snakke om ulike produksjonsmåter for hydrogen, spesielt fornybar hydrogen, fra et livssyklusperspektiv.

I forkant av konferansen sa Jeremy Rifkin, rådgiver for Europakommisjonens president Romano Prodi, at Hydrogen-samfunnet kan føre til en ny industriell revolusjon i det 21. århundret som er like sterk i sin kommersielle, sosiale og politiske påvirkning som utnyttingen av kull- og dampkraft var i det 19. århundre, og olje og forbrenningsmotoren var i det 20. Forskjellig fra sine forgjengere har det nye energi-paradigmet potensiale til å bli bærekraftig, ikke–forurensende og sikre alle mennesker tilgang på energi.