Nyheter

Mobile brenselcelle-aggregat klare for verdsmarknaden

AirGen straumaggregat sikrar at du kan bruke f.eks. PCen din om straumen går.
Ballard Power System

Publiseringsdato: 18. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Transportable straumaggregat drivne med hydrogen brenselceller er no klare for å lanserast verda over, ettersom Ballard Power System nyleg inngjekk ein distribusjonsavtale med MGE UPS.

Canadiske Ballard Power System har no inngått ein verdsomspennande (utanom Japan) distribusjons- og serviceavtale for dei transportable aggregata AirGen som blir drivne med hydrogen brenselceller. Avtalen er med MGE UPS Systems som er verdas største produsent av større straumsikringsutstyr. Det er venta at dei vil sikte inn salet av 1kW aggregata mot industri og mindre bedrifter, men også private heimar, som vil ha backup straumforsyning.

Avtalen med MGE UPS Systems er ein ikkje-eksklusiv avtale, og Ballard er også i samtalar med andre potensielle distributørar for straumaggregata, og vonar desse samtalane vil opne opp for andre marknader.

Første i sitt slag
AirGen er verdas første mobile brenselcelleaggregat til innandørsbruk. Det leverer straum så lenge den får tilført hydrogen, og kan nyttast som straumsikring om straumnettet er nede. I motsetning til bensinaggregat er AirGen stillegåande og slepp ikkje ut avgassar, noko som gjer det eigna til bruk innandørs.

Å prise AirGen aggregata er ikkje heilt lett, og det skal no gjerast marknadstestar for å kunne fastsetje prisen. Ballard kjøpte tidlegare i år ut Coleman Powermate som var partar på utviklingssida for AirGen. Coleman hadde prisa straumaggregata til industrien til litt under 6000 US dollar, og selde rundt 20 stykker sidan dei kom på marknaden på hausten i fjor. Om dette er ein eigna pris seier Ballard at det gjenstår å sjå.

Meir brukarvenlege
Brenselceller genererer elektrisitet ved å blande hydrogen og oksygen, og er miljøvenleg fordi dei produserer kun vatn og varme som biprodukt. Aggregata Coleman tidlegare selde brukte hydrogen frå gassflasker, men Ballard vil no tilby aggregat som nyttar hydrogen frå ein metall-hydrid sylinder, noko som er lettare i bruk.

Forseinkingar i godkjenninga på drivstofforsyninga gjer at mobile straumaggregat kjem på marknaden eit år seinare enn Ballard hadde rekna med.

Brenselceller til bilindustrien
Ballard er mest kjend for sin produksjon av brenselceller til bilindustrien, men dei små straumaggregata er venta å ha stor symbolverdi sidan det er det første produktet som nyttar alternativ energiteknologi som vil bli tilgjengeleg for forbrukarar verda over.

Satsinga på brenselceller til bilindustrien ligg på ingen måte brakk hjå Ballard, og seinast i går signerte dei ein ny kontrakt på leveransar av brenselceller til ein ikkje namngjeven bilprodusent. Verdien på kontrakten er på 1,75 millionar US dollar.

Ballard ser på kontraktinngåinga som spennande, og ved å levere til større aktørar i bilbransjen får dei moglegheiten til å teste og evaluere brenselcellene i ulike driftsmiljø og køyretymodellar. Dette er også ein sjanse til å lære meir om kunden sine krav og styrke Ballard sin posisjon som føretrekt brenselcelleleverandør til bilindustrien, heiter det i ein pressemelding. Tidlegare har Ballard mellom anna levert brenselceller til Honda, Nissan, Volkswagen og Yamaha.