Nyheter

Vil ha 40 milliarder Euro til hydrogenfond

Bruk muligheten til å påvirke europeisk politikk.

Publiseringsdato: 23. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

The Hydrogen Fund er en europeisk aksjon som ser et alternativ til oljekriger - nemlig å ta overgangen til et hydrogen og brenselcelle-samfunn alvorlig. Bruk denne muligheten til å si fra om at du tror på hydrogen som energi for framtiden.

The Hydrogen Fund:

The Hydrogen Fund oppfordrer nå alle europeere til å sende sin underskrift til Europakommisjonens president Romano Prodi, med en oppfordring om at EU må bevilge 40 milliarder Euro til et hydrogenfond for å akselerere framdriften i arbeidet med å bli en hydrogenøkonomi.

Markedet må etterspørre
Bak initiativet står en gruppe frivillige som tror at endringen fra et oljebasert samfunn til et hydrogen og brenselcelle-samfunn, kommer hvis markedet etterspør det. De ønsker at folk skal få en forståelse av fordelene med hydrogen og brenselceller, for uten en slik bevisstgjørelse blir det ikke noe marked. Og uten et marked utvikler heller ikke industrien seg.

Aksjonen ”The Hydrogen Fund” ble igangsatt i Brussel 28. mai i år som et privat europeisk non-profit initiativ med det mål å skaffe penger til å få hydrogen og brenselceller inn på det kommersielle markedet. Kampanjen ble startet som en reaksjon på krigen i Irak. Dette var en krig som kostet mer enn 80 milliarder US dollars og som førte til at oljeprisene har blitt redusert med rundt 30 prosent. For halvparten av det denne krigen kostet kan man få et bedre økonomisk og miljømessig resultat ved en overgang fra olje til hydrogen og brenselceller.

Marked, lovreguleringer og finansiering
Det første skrittet til The Hydrogen Fund er å lansere denne støtteaksjonen. De primære målene deres er tredelt:

  • Å skape og kvantifisere et marked som etterspør hydrogen og brenselceller, dvs. framtidige etterspørrere av teknologien
  • Å oppnå støtte hos lovgivende myndigheter for å tvinge fram endringer i markedet
  • Å oppnå finansiering, delvis selvfinansiert av de minkende oljeprisene som massiv bruk av hydrogen og brenselceller vil skape.

Slik de ser det er utfordringene at det i dag er en høna-og-egget situasjon der ingen av aktørene kommer med utspill hvis ikke:

  • Alle gjør det
  • Det er et økonomisk incentiv
  • Loven pålegger dem å handle

Europa har en unik mulighet
EU har med sine 370 millioner energibrukere en unik mulighet til å redusere oljeprisene og samtidig sikre langsiktig økonomisk vekst. De har også en unik mulighet til å redusere forurensningen betraktelig uten å redusere energiforbruket, og til å ytterligere styrke sin påvirkning på resten av verden ved å eksportere en ny økonomisk modell og en ny innovativ ren teknologi. Dessuten kan man redusere risikoen for fremtidige krigshandlinger og konflikter på grunn av olje, ved å redusere dets betydning og vår avhengighet av denne.

Underskriv oppfordringen til EU ved å gå inn på The Hydrogen Fund sine nettsider, fyll ut med navn og e-post adresse, og gjør Europakommisjonens president Romano Prodi oppmerksom på at du ønsker et hydrogensamfunn.