Nyheter

Markedet for små stasjonære brenselceller er i vekst

LIPA

Publiseringsdato: 31. juli, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

En ny rapport viser at stasjonære brenselcelle-systemer med en effekt opp til 10 kW stadig oftere blir tatt i bruk som strømkilde for private hjem, og som back-up systemer i næringslivet.

Kommersialiseringen av små stasjonære brenselceller er i fortsatt framgang. En ny rapport fra FuelCell Today viser at markedet siden siste rapport, i Februar 2002, både har ekspandert og endret seg. Hundrevis av nye anlegg er på plass i private hjem og som back-up systemer til næringslivet. Dessuten melder også stadig flere produsenter sin interesse. Det er nå rundt regnet 1900 slike små stasjonære brenselcelle-systemer i drift på verdensbasis. Tallet på selskaper som aktivt driver med utvikling av slike systemer er nå rundt 80, og noen av disse tilbyr allerede sine systemer på det åpne markedet, mens andre har annonsert planer om å gjøre dette innen to til tre år.

–> Bedriftsmarkedet etterspør
Med betegnelsen små stasjonære brenselceller menes systemer med en effekt mellom 0,5 – 10 kW. Systemene blir oftest brukt som en energiforsyning i avsidesliggende områder, back-up strøm, nettstøtte og for å ta av for forbrukstopper.

I rapporten kommer det fram at utviklingen dreier bort fra husholdningsmarkedet. Selv om dette fremdeles er det markedet med størst potensiale har fabrikantene innsett at brenselcelle-anleggene som lages i dag i stor grad ikke kan brukes på dette markedet. Ikke bare vil prisene være for høye, men levetiden på systemene er for kort.

Som et resultat av at flere fabrikanter orienterer seg bort fra husholdningsmarkedet, settes det i steden fokus på brenselceller som back-up, avbruddssikker og ekstern kraft. Spesielt er det back-up markedet som ekspanderer med stor etterspørsel etter leveringssikker strøm fra bransjer som banker og telecom, der en strømstans kan koste opp til 6 millioner US dollar, eller mer, i timen.

Japan og Europa haler innpå USA
Noe som også har forandret seg side forrige rapport er den geografiske utbredelsen av små stasjonære brenselceller. For ett og et halvt år siden var nær 80% av slike anlegg installert i Nord-Amerika. I dag har Japan og Europa halt kraftig innpå. Det er også en trend at man i USA bruker de større småanleggene, mens man i Europa og Japan bruker systemer som produserer rundt 1-2kW elektrisitet.

Mest naturgass
Når det gjelder drivstoff til de små brenselcelle systemene viser det en klar trend mot naturgass og nærmere 75% av alle installerte anlegg bruker dette. Hovedgrunnene til dette er at naturgass er lett å få tak i, og et leverandørnett er allerede på plass i mange land. Dessuten er mange gasselskaper tungt involvert i utviklingen og implementeringen brenselceller. Det er derfor grunn til å anta at med en bedre Hydrogen-infrastruktur på plass vil også flere små stasjonære brenselcelle-systemer bruke dette som energikilde.

Noen satser allerede på Hydrogen, og i New York har en McDonalds restaurant installert sin egen hydrogendrevne brenselcelle på 5kW som leverer deler av elektrisiteten til restauranten (se bilde). Brenselcellen er levert av Long Island Power Authority, og det er planlagt å innstalere 45 slike små brenselceller, også i private hjem, i Long Island i løpet av året.

Rapport om store stasjonære brenselceller i løpet av året
Rapporten går gjennom utviklingstrekk i markedet og hvilke teknologier som er under utvikling. Den går også gjennom de større selskapene i bransjen og deres pågående og framtidige prosjekter. I løpet av året vil det også komme en rapport om markedet for markedet for større (fra 10 kW og oppover) stasjonære brenselceller.