Nyheter

Norsk hydrogenteknologi til Tyskland

Publiseringsdato: 7. august, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Norsk Hydro har nå levert hydrogenfyllestasjon til Tyskland. Dette er det andre anlegget av denne typen som er blitt bygget i fabrikken på Notodden.

Bellona Web skrev tidligere i år om at Hydro Elektrolyser hadde fått bestilling fra Hamburg på en hydrogenfyllestasjon. Dette er den andre stasjonen Hydro selger. Den første ble åpnet i april på Island. Hydro er langt fremme på dette området. De har nå levert to av de fem større fyllestasjonene som finnes utenfor bilfabrikkenes gjerder i Europa, i følge Hydro selv (flere stasjoner er imidlertid under planlegging og bygging).

Leveransen er en del av EU-prosjektet CUTE som består av 27 busser og 9 fyllestasjoner spredt over Europa. I Hamburg er stasjonen plassert innen på bussterminalen og vil stasjonen forsyne tre brenselcellebusser. Stasjonen er bestilt av Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) som er tidligere bruker av en av Bellonas hydrogenbiler.

Stasjonen vil produsere 60 normalkubikkmeter hydrogen per time og ha en lagringskapasitet på 12 m3 hvor trykket er 438 bar. Som et ledd i ferdigstillelsen ble det den 29. og 30. juli gjennomført tester av det ferdig installerte anlegget med brenselcellekjøretøy. Representanter fra EU-kommisjonen var tilstede under den vellykkede testen av anlegget som nå er klart for drift. Fyllestasjonen tas i bruk når de nye brenselcellebussene blir levert, og den offisielle åpningen skal være 15. september.