Nyheter

Nye fyllestasjoner for hydrogen åpnet

Sydkrafts fyllestasjon i Malmö.
FuelCell Today

Publiseringsdato: 26. september, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

I løpet av september har to nye fyllestasjoner for hydrogen åpnet i Europa. Sverige fikk sin aller første fyllestasjon, mens Tyskland følger på med utvidelser.

Spesiell fyllestasjon i Sverige
Fyllestasjonen som er utplassert i Malmö skal levere rent hydrogen og en blanding av hydrogen og naturgass til deler av bussflåten i byen. Prosjektet skal undersøke de tekniske, miljømessige og økonomiske fordelene med et blandingsdrivstoff av hydrogen og naturgass. Tanken bak prosjektet er, ifølge Per Lindell i Sydkraft Gas AB, at teknikker som dette skal danne en bro over til et fornybart energisystem. Ulempen i dette tilfelle er at 60% av Sydkrafts elektrisitetsproduksjon er basert på kjernekraft.

Stasjonen er levert av Stuart Energy Systems og produserer hydrogen via elektrolyse av vann med en kapasitet på 80 kg/døgn, en mengde tilsvarende 300 liter bensin. Fyllestasjonen kan levere et drivstoff med variabelt blandingsforhold mellom hydrogen og naturgass etter ønske.

Norsk Hydro Electrolysers leverte til Hamburg
Fyllestasjonen er levert til det EU-støttede CUTE (Clean Urban Transport for Europe) prosjektet i Hamburg. Fyllestasjonen er utplassert hos busselskapet Hamburger Hochbahn og installert av Hamburgische Electrisität-Werke. Tre brenselcelle busser i komersiell trafikk skal nyte godt av stasjonen. Bussene har en effekt på 280kW (380hk) og lagrer Hydrogenet ombord i 300 bars tanker.

Dette er den andre fyllestasjonen Norsk Hydro Electrolysers leverer til hydrogenprosjekter. Den første fyllestasjonene ble levert til Island. Norsk næringsliv er allerede aktive innen hydrogenteknologi og sitter på mye kompetanse på området.

— Disse aktivitetene understreker bare behovet for en storsatsing på hydrogen i Norge. Dersom vi skal være premiss- og teknologileverandører for ren hydrogenteknologi til Europa bør det snart satses hjemme. Hvis ikke vil norske næringer miste forspranget, kommenterer ansvarlig for Bellonas hydrogenprosjekt, Sondre Grinna.