Nyheter

Endelig avgiftsfritak for hydrogenbiler

En av Bellonas to hydrogenbiler.

Publiseringsdato: 20. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Stortinget ber nå regjeringen om å gå inn for avgiftsfritak for hydrogenbiler på lik linje med elbiler. Bellona synes det er gledelig at norske myndigheter støtter opp om framtidens miljøvennlige transportteknologi.

Med et slikt fritak slipper man moms og engangsavgift ved registrering samt årsavgift, på lik linje med elbiler. Dette er tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å gå til anskaffelse av slike nullutslippskjøretøy.

Hydrogenbiler er fremtidens miljøvennlige bilteknologi, og representer et satsingsområde for alle større bilfabrikanter. Disse kjøretøyene er forurensningsfrie med vanndamp som eneste utslipp. En omlegging til hydrogen som drivstoff vil være det viktigste bidraget for reduksjon av klimagasser globalt, og for bedret byluft lokalt.

Bellona med Nordens to første hydrogenbiler
Bellona kjøpte Nordens to første hydrogenbiler i 2001 og har siden den gang ventet på at dagen for fullt avgiftsfritak skulle komme. Disse bilene ble innkjøpt fra et prosjekt i Hamburg som nylig var avsluttet (WEIT-prosjektet), som hadde hatt bilene gående på tyske veier i tre år. Bilene er to ombygde Mercedes Sprintere og har vært parkert ved Bellonas hovedkontor i påvente av avgiftsfritak. Den ene bilen ble stilt ut på Autofil-messa på Lillestrøm i 2002 og trakk da store mengder nysgjerrige og interesserte tilskuere.

Dette er ikke første gang Bellona gjør nybrottsarbeid i transportsektoren. Også Norges første elbil ble innkjøpt av Bellona i 1989, og ved å kjøre med denne ulovlig i bomringen i Oslo satte vi fokus på hvordan myndighetene kunne tilrettelegge for mer miljøvennlig transport.

2a1b53e4258a0aa419c4fc1ea8c6130d.jpeg

Ingen ekspressbehandling
Flere ganger har Bellona søkt om å få hydrogenbilene våre fritatt for engangsavgift. Første gang 7. januar 2002 ved søknad til Oslo Tolldistrikt. Etter å vurdert saken i ti måneder sendte de et avslag i oktober 2002. Dette avslaget ble påklaget 21. oktober 2002. Etter dette ble det veldig stille, og 11.april i år sendte vi et brev til Oslo Tolldistrikt for å etterlyse svar. Heller ikke dette ble besvart. Og etter utallige telefoniske purringer tok Tolldirektoratet kontakt med Bellona nå mandag 17.november. Meldingen da var at de snart skal komme med tilbakemelding på hvordan saken vår ligger an, samt komme med en redegjørelse for hvorfor saksbehandlingen har tatt usedvanlig lang tid…Vi venter i spenning.