Nyheter

HyNor – hydrogenveien i Norge

Publiseringsdato: 28. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I går gikk startskuddet for den første storsatsingen på en hydrogeninfrastruktur i Norge. HyNor prosjektet har som mål at man senest innen 2008 skal kunne kjøre hydrogenkjøretøy mellom Stavanger og Oslo.

Prosjektet ble i går offisielt åpnet under en konferanse i Stavanger om bruk av hydrogen til transportsektoren i Norge. Konferansen ble åpnet av en positiv og tydelig samferdselsminister Torild Skogsholm som gav signaler om at regjeringen også i framtiden vil være med på å finansiere hydrogenprosjekter. Samferdselsdepartementet har også vært med på å bevilge penger til Bellonas hydrogenbilprosjekt, og ser på hydrogen i samferdselssektoren som et avgjørende satsningsområde i årene som kommer.

Infrastruktur avgjørende
— Det er gledelig at dette samarbeidsprosjektet nå er offisielt åpnet, og vi i Bellona gleder oss til å kunne kjøre vår hydrogenbil til Stavanger, sier Isak Oksvold, fungerende leder for Bellonas energiavdeling. Veien fram til en hydrogenøkonomi er et langt lerret å bleke og infrastruktur er avgjørende, nettopp derfor er det viktig at vi begynner i denne enden her i Norge. Timingen for åpningen av prosjektet er også veldig gunstig siden Stortinget i forrige uke ba regjeringen om å gå inn for avgiftsfritak for hydrogenbiler på lik linje med elbiler, sier Oksvold. Prosjektet er også viktig for å skape blest om bruk av hydrogen til transport og faktisk vise at dette er realitet i nær framtid.

Norge må posisjonere seg
Oksvold mener det også er viktig for Norge å posisjonere seg som ansvarlig aktør i denne utviklingen, ettersom Norge sitter på nøkkelen til å kickstarte en ren hydrogenøkonomi basert på dekarbonisering av fossile energikilder for hydrogenproduksjon. I EU satses det stort på å få en raskest mulig overgang til en hydrogenøkonomi, og det er derfor avgjørende at Norge som et europeisk land, og som gassnasjon, er med å tar ansvar allerede i en tidlig fase.

Sette Norge på hydrogenkartet
HyNor prosjektet arbeider ut fra en overordnet målsetning om at man i løpet av perioden 2005 til 2008 skal kunne kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo. I tillegg til at man fremmer bruk av hydrogen i transportsektoren satser man også på å utvikle norsk teknologi og kompetanse i tilknytning til produksjonsteknologier for hydrogen. Prosjektet har en styringsgruppe som består av representanter for store energileverandører, forskningsmiljø, kollektivflåteoperatører og lokale myndigheter i Rogaland. Foreløpig er HyNor et forprosjekt i en innledende fase, og ikke ferdig finansiert.

Følg prosjektet på deres egen hjemmeside her.