Nyheter

Økende marked for brenselsceller

Publiseringsdato: 4. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Fuel Cell Today har gjort opp status for brenselcellebransjen det siste året, og konkluderer med stadig økende interesse og markeder. I løpet av 2003 vil det ha blitt produsert hele 2800 nye brenselscellesystemer, noe som er ny rekord.

Fuel Cell Today har nylig gitt ut en rapport som viser at det i 2003 var hele 60 % økning i antall produserte brenselscelle systemer, og at interessen fremdeles er stigende. Antallet hydrogenbusser og -biler økte med nesten 200, og man har sett den første bruken av brenselsceller i scootere og til og med ubåter.

–> Brenselceller blir brukt som energikilde til en rekke ting også utenom transport, alt fra datamaskiner til hele fabrikker. Rapporten går gjennom utviklingen i de enkelte sektorene mer detaljert, samt beskriver hvordan publikum kan gå til anskaffelse av, og nyttiggjøre seg av, brenselceller. En av rapportens medforfattere sier imidlertid til Fuel Cell Today at man må ha litt is i magen, det er en komplisert prosess å introdusere en helt ny teknologi med mange tekniske, kommersielle og lovmessige utfordringer. Han mener utviklingen av brenselcelle kjøretøy ikke går så hurtig som ønsket, men man kan glede seg over framgang på andre felt.

Forskning på transportable brenselceller blir støttet opp om av det militære og produsenter av forbrukerelektronikk. Etterhvert som man ser at produktene både blir mindre og kraftigere kommer man også nærmere en kommersialisering. Også publikumsinteressen har tatt seg opp på grunn av disse prototypene, og graden av støtte har også økt kraftig i de siste 12 månedene.

Fuel Cell Today konkluderer med at markedet for brenselsceller ser lyst ut i årene som kommer, men at det er essensielt at interessen blir stimulert ved utvikling av flere prototyper samt at myndighetene legger til rette for en utvikling mot hydrogensamfunnet.

Publisert 10.11.03