Nyheter

Mer vern rundt Svalbard

Det nye verneområdet rundt Svalbard øker betydelig som følge av regjeringens beslutning. Ved å klikke på "Print quality" er det mulig å se de nøyaktige grensene.
Kart utarbeidet for Direktoratet for naturforvaltning

Publiseringsdato: 22. desember, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Regjeringen har nå bestemt seg for å utvide de vernede sjøområdene rundt Svalbard. 1. januar 2004 utvides vernegrensen fra fire til 12 nautiske mil. Utvidelsen skjer samtidig som territorialgrensen økes til 12 nautiske mil.

Bellona ser positivt på at yttergrensen for de eksisterende verneområdene på Svalbard utvides. Vernet, marint areal øker som følge av endringen fra snaut 32.000 til drøyt 74.000 kvadratkilometer. Utvidelsen av de marine verneområdene på Svaldbard vil bidra til å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser.

PSSA-status
I Bellonas høringsuttalelse angående forslag til utvidelse av vernegrensen, foreslo Bellona at det ble igangsatt arbeid med sikte på såkalt PSSA-status (Particularly Sensitive Sea Area) for havområdene rundt Svalbard. Slike status innebærer at det kan iverksettes spesielle tiltak overfor skipsfarten med tanke på å hindre forurensning.