Nyheter

Mer vern rundt Svalbard

1ae22f15a1e3783f36d0985b2399707c
Det nye verneområdet rundt Svalbard øker betydelig som følge av regjeringens beslutning. Ved å klikke på "Print quality" er det mulig å se de nøyaktige grensene.

Publiseringsdato: 22. desember, 2003

Skrevet av: 10702

Bellona ser positivt på at yttergrensen for de eksisterende verneområdene på Svalbard utvides. Vernet, marint areal øker som følge av endringen fra snaut 32.000 til drøyt 74.000 kvadratkilometer. Utvidelsen av de marine verneområdene på Svaldbard vil bidra til å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser.

PSSA-status
I Bellonas høringsuttalelse angående forslag til utvidelse av vernegrensen, foreslo Bellona at det ble igangsatt arbeid med sikte på såkalt PSSA-status (Particularly Sensitive Sea Area) for havområdene rundt Svalbard. Slike status innebærer at det kan iverksettes spesielle tiltak overfor skipsfarten med tanke på å hindre forurensning.