Nyheter

Ny brenselcelleubåt sjøsatt

U-32 sjøsettes i Kiel.
Foto: FuelCell Today

Publiseringsdato: 10. desember, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Den hydrogendrevne brenselcelleubåten U-32 ble forrige uke sjøsatt i Kiel. Dette er den andre ubåten med brenselcelledrift i verden. Søsterskipet, U-31, er for tiden til uttesting langs Norskekysten.

Det er beregnet at man starter uttestingen av den nylig sjøsatte U-32 neste år. Per i dag er ubåten ikke ferdig innvendig, og alt utstyr skal tilpasses og installeres før den blir sjøtestet. Båten er bygget i samarbeid mellom Nordseewereke og det tradisjonsrike verftet Howaldswerke – Deutsche Werft i Kiel.

Søsterskipet U-31 ble sjøsatt i mars 2002, og var det første av fire planlagte ubåter drevet med hydrogen brenselceller den tyske marinen skal sette inn i tjeneste. U-31 er nå i ferd med å gjennomgå omfattende testing, holder til ved den nedlagte marinebasen i Marvika ved Kristiansand. Denne testingen vakte tidligere i høst oppsikt fordi U-31 ble forvekslet med en israelsk atomubåt og skapte derfor ubegrunnet bekymring og overskrifter.

U-31 har fått klarering fra 6. november i år til neste sommer for å operere i norske farvann. Etter en periode i Kristiansand skal båten videre til Bergen, og fra 18. mars til 12. mai skal ubåten ha kaiplass på Haakonsvern utenfor Bergen. Til våren skal den igjen tilbake til Sørlandet og oppholde seg der frem til 16. juni.

Begge båtene er i ubåtklasse 212A, og har på grunn av brenselcelle-driften en overlegen kapasitet til å være lenge neddykket. De kan holde seg nedykket opptil 3 uker før de trenger å komme opp til overflaten. Dette er ikke mulig med konvensjonelle dieseldrevne u-båter siden disse bruker batteri i neddykket tilstand, og må til overflaten for å lade disse. Båtene har også en dieselmotor i tillegg til brenselcellene, som blir koblet inn når man ønsker høy fart, og når båten går i overflateposisjon.

I tillegg til neddykkingskapasiteten er brenselcelleubåtens største fortrinn at de er ekstremt stillegående. Motoren utvikler ingen varme eller eksos, noe som gjør båten nesten umulig å oppdage. Båten er 56 meter lang og 7 meter brei, og er dermed egnet til å operere i grunne farvann langs land. Dette er ikke mulig med atomdrevne u-båter siden strålingsskjermingen på disse gjør at de blir for store til å manøvrere i grunnere farvann.

Kilde: FuelCell Today