Nyheter

Mikro-brenselsceller i PCer og mobiltelefoner

Publiseringsdato: 14. mai, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Innen 2012 vil 10-15 % av bærbare PCer drives av mikro-brenselsceller, ifølge en studie fra amerikanske ABI Research.

Det dreier seg i første omgang om et lite antall bærbare PC-er og PDAer. Prognosen fra ABI Research indikerer en prøveproduksjon på ca. 2000 enheter i løpet av 2005, først og fremst i Japan og USA.

Dersom lanseringen blir vellykket, vil selskapene ha mulighet til å øke produksjonskapasiteten ganske kjapt i løpet av de påfølgende årene. Dette naturligvis under forutsetning av at essensielle koder og standarder er på plass. På verdensbasis er det mulig å komme opp i 120 millioner enheter innen 2012.

Men alt er ikke bare gloria på denne sektoren, skal vi tro sjefen for energiforskningen i ABI og forfatter av studien, Atakan Ozbek. Han sier at mesteparten av den informasjonen som er kommet fra selskapene fremdeles ikke er kontrollerbar på grunn av at nye ting stadig dukker opp innen teknologien. Dette gjør det etter hans mening vanskelig å evaluere hvordan det egentlig står til i sektoren, men han fastholder at deres forskning på området tyder på at 13,5 % av bærbare PCer vil bli drevet av mikro-brenselsceller innen 2012.

Kraftpakker
Brenselsceller er bittesmå kraftpakker som genererer elektrisitet gjennom en kjemisk reaksjon mellom oksygen og et brennstoff som hydrogen. Dette ble først sett som et lavutslipps-alternativ for motoriserte kjøretøy, men brenselscellene har også slått an hos databransjen. Der ses de på som en avløser for litium ion-batterier i bærbare innretninger som PCer og mobiltelefoner. Det hevdes fra flere hold at disse brenselscellene til å begynne med vil vare to-tre ganger lenger enn batterier, for så etterhvert å oppnå en levetid som er ti ganger lenger.

Selskapene må sørge for at det å fylle drivstoff og erstatte brenselspatroner ikke blir uoverkommelig dyrt, ellers vil ikke produktet bli akseptert av markedet.

Selv om de fleste selskapene har vist frem produktet litt i all hemmelighet til flere produktforhandlere, er det ingen av de store forhandlerne som har meldt seg. Dersom det planlegges å sende dette produktet ut på det kommersielle markedet, må en prototyp lanseres i løpet av 2004, sammen med en effektiv fyllingsmekanisme.