Nyheter

Høringsuttalelse NOU 2004: «Hydrogen som fremtidens energibærer».

Publiseringsdato: 15. oktober, 2004

Skrevet av: Isak Oksvold

Bellonas inntrykk av NOU 2004:11 "Hydrogen som fremtidens energibærer" er at den er forskningsvridd med et smalt fokus. Bellona mener utvalgets mandat ikke er oppfylt. De foreslåtte virkemidlene i et nasjonal hydrogenprogram står på ingen måte i forhold til målsetningene for den norske hydrogensatsingen. På grunn av dette mener Bellona det er grunn til å stille spørsmålstegn ved egeninteressen til virksomheter representert i hydrogenutvalget. Bellona oppfordrer myndighetene til å arbeide mer med spørsmålene hydrogenutvalget ikke har adressert.
15/10-2004

Mangelfull utredning
Høringsuttalelse NOU 2004:11 «Hydrogen som fremtidens energibærer».

Bellonas inntrykk av NOU 2004:11 «Hydrogen som fremtidens energibærer» er at den er forskningsvridd med et smalt fokus. Bellona mener utvalgets mandat ikke er oppfylt. De foreslåtte virkemidlene i et nasjonal hydrogenprogram står på ingen måte i forhold til målsetningene for den norske hydrogensatsingen. På grunn av dette mener Bellona det er grunn til å stille spørsmålstegn ved egeninteressen til virksomheter representert i hydrogenutvalget. Bellona oppfordrer myndighetene til å arbeide mer med spørsmålene hydrogenutvalget ikke har adressert.

 

Les høringsuttalelsen her (pdf-dokument)