Nyheter

Felles satsing på hydrogen og brenselceller

Bellona-leder Frederic Hauge og professor Øivind Johannesen gleder seg til å videreutvikle vaktmesterbilen i felleskap.
Foto: Åge Skaug, Høgskolen i Buskerud

Publiseringsdato: 1. februar, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Høgskolen i Buskerud og Bellona skal samarbeide om å utvikle og bygge kjøretøy basert på hydrogen og brenselcelleteknologi.

PRESSEMELDING:

Både Høgskolen i Buskerud og Bellona har i flere år jobbet praktisk med hydrogen og brenselceller. Bellona har siden 2002 jobbet for å registrere Norges to første hydrogenbiler, basert på ombygde forbrenningsmotorer. Parallelt med dette har Høgskolen utviklet Norges første vaktmesterbil basert på brenselceller med hydrogen som drivstoff.

Videreføring av vaktmesterbilen
Vaktmesterbilen som er utviklet på høgskolen er basert på en ”Nexa”-brenselcelle på 1,2 kW fra den ledende brenselcelleprodusenten Ballard. Til bilen er det blitt spesielt utviklet en elektromekanisk styringsenhet, noe som gir meget gode kjøreegenskaper for et såpass lite kjøretøy. Bilen har også et eget 230V AC strømuttak til å drive det verktøyet man måtte ha behov for. Samarbeidet mellom Bellona og Høgskolen i Buskerud vil ta utgangspunkt i å videreutvikle denne vaktmesterbilen, med en målsetning om å bygge et nytt kjøretøy med effekt på 10-20 kW.

2dbd66b924f72815e25283ee49aa9a6e.jpeg Photo: Foto: Åge Skaug, Høgskolen i Buskerud

Bellona bidrar i samarbeidet med erfaringer og kunnskap om sikkerhet og godkjenning av hydrogenkjøretøy i Norge.

Ambisjoner for utdanning
Høgskolen i Buskerud har siden 2000 hatt undervisning og prosjektoppgaver på brenselceller. Gjennom samarbeidet med Bellona ønsker høgskolen også å forbedre og utvide utdanningstilbudet til studentene.

– Opplæring og utdanning er en forutsetning for å kunne skape vellykkede bedrifter og arbeidsplasser rundt denne teknologien. Vi ser i dag at dette utdanningstilbudet er for svakt i Norge. Derfor ønsker vi å bidra med et nytt undervisningstilbud, sier professor Øivind Johannesen ved Høgskolen i Buskerud til Bellona Web.

– Det er en glede å få jobbe sammen med et så dyktig fagmiljø i dette prosjektet, legger Bellona-leder Frederic Hauge til. – Vi er et såpass lite miljø i Norge at vi er helt avhengige av å samarbeide for å nå våre felles målsettinger om utvikling av ny teknologi for et bedre miljø.

For ytterligere informasjon om samarbeidet kontakt:

Bellona: Fagmedarbeider Isak Oksvold, tlf: 920 20 005
Høgskolen i Buskerud: Professor Øivind Johannesen, tlf: 32 86 96 20