Nyheter

Syltynt fra byrådet i Oslo

Publiseringsdato: 11. mars, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Ett og et halvt år etter at forslaget til klima- og energihandlingspakke for Osloregionen ble overlevert byrådet foreligger endelig en innstilling til bystyret. Den lover stort sett én ting: Ingenting kommer til å skje med mindre staten betaler for tiltakene.

Et forslag til klima- og energihandlingspakke for Osloregionen ble overlevert byrådet oktober 2003. Bellona har tidligere omtalt forslaget som gjennomtenkt og godt. Det er derfor svært trist å lese byrådets innstilling til bystyret som ble sendt ut 3. mars. Det siste halvannet året har tydeligvis blitt brukt til å klippe ut overskriftene i forslaget, samt å fjerne alle forslag som ble laget med tanke på virkemidler, finansiering og gjennomføring. Man har imidlertid føyet til et avsnitt som lover at med mindre staten tilbakefører deler av el-avgiften og CO2-kvoter som hentes fra Oslo må alle ambisjonene revurderes.

Klar ansvarsfraskrivelse
Byrådets innstilling peker på at staten tar inn mellom to og tre milliarder kroner i CO2– og el- avgifter på henholdsvis drivstoff og elektrisitet hvert år i Osloregionen. Videre heter det at det må arbeides for at en del av inntektene fra de statlige CO2– og el- avgiftene som innbetales i Osloregionen stilles til disposisjon for klimafondet og øremerkes tiltak for å redusere klimagassutslipp i regionen, som et bidrag for å nå nasjonale forpliktelser i Kyoto-protokollen. Hvis ikke dette skjer må ambisjonene revurderes.

Problemet er at det aldri har vært noen tradisjon for å tilbakeføre fiskale avgifter til kommunene. Dette vet byrådet utmerket godt. Bellona kjenner også til at det har vært kontakt mellom Oslo byråd og Finansdepartementet om denne saken, og at departementet har vært klare på at dette ikke er noe Oslo kommune kan regne med. Sett i lys av dette er ikke meldingen noe annet enn en ren ansvarsfraskrivelse og et forsøk på å trenere klima- og energitiltak i hovedstaden.

Hvem skal ta ansvar for Oslos bidrag til den nasjonale klimadugnaden?
Byrådets innstilling til bystyret angående gjennomføringen av klima- og energihandlingspakken krever at de ulike aktuelle aktører tar ansvar for oppfølging, tilrettelegging og iverksetting, uten etablering av nye styringssystemer og byråkrati. Alle andre forslag til virkemidler og økonomiske bidrag fra kommunens side er fjernet fra innstillingen. Det står med andre ord ikke et ord om hvordan målsetningene til regionen på reduksjon av klimagassutslipp skal oppnås eller hvem som skal gjøre hva. Dersom forslaget blir vedtatt i bystyret, kan vi være sikre på at det blir vedtatt en melding som ikke forplikter til noen verdens ting.

Bellona venter spent på som vil skje når byrådet får avslaget fra Finansdepartementet når det gjelder tilbakeføring av fiskale avgifter. Fordi avslaget vil etter all sannsynlighet komme! Vil kommunen ta ansvar og vise seg som en pådriver i den nasjonale dugnaden som trengs for å redusere Norges klimagassutslipp, eller kan vi forvente oss nye år med utsettelse av miljøtiltak? Oslo ble kåret til Europas mest bærekraftige by i 2003. Det blir således rimelig meningsløst når byrådet skyver alt ansvar for reduksjon av lokale klimagassutslipp over på staten og lokalt næringsliv, uten å selv beskrive egne bidrag, Unntaket er skriving av en ny utredning som skal ta for seg konsekvenser av de pågående klimaendringer i Osloregionen, med forslag til relevante tilpasningstiltak. Bellona håper nå at bystyret tar ansvar for å presse igjennom vedtak for konkrete virkemidler og bidrag for oppfylling av Oslos klimaforpliktelser. SSBs undersøkelse viser at Oslos klimagassutslipp økte med hele ni prosent fra 2002 til 2003. Da er det på tide med handling i stedet for ansvarsfraskrivelse og rapportskriving!